BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap: de projecten, de mensen en de gedrevenheid. Want zo'n bijzondere topnatuur vereist een even buitengewone aanpak.

Nieuws

  • Nolimpark gaat dit najaar van start met omvorming groen binnen Interreg project 2B Connect

    Nolimpark wordt de komende drie jaar omgevormd tot een nieuw groen industriepark. Dit initiatief kadert in het grotere Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden. Daarvoor heeft de intercommunale Nolimpark 120.000 euro voorzien, waarvan 50% steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

    Lees meer
  • Groepsfoto projectpartners

    De komende drie jaar zullen de Boslandpartners samen met Nolimpark en de bedrijven Sibelco en VBM hun industrieterreinen groener inrichten om de lokale natuur alle kansen te geven. Daarvoor krijgen zij 350.000 euro steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 133.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit initiatief kadert in het grotere Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden.

    Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra