Nachtzwaluw

Nachtzwaluwen zijn grondbroeddende trekvogels die slechts enkele maanden per jaar ons aanwezig zijn. Tussen mei en augustus komen ze naar de bosranden op de kempense zandgronden om hun broedsels te voltrekken. De grote diversiteit aan natuur binnen Bosland, met bosranden, kleinschalige landbouw en diverse landschappen dicht bij elkaar voorziet deze vogels in hun jachtgebied waardoor het ook een aantrekkelijke broedplaats wordt. De data die Tracing Nature over deze vogel wist te verzamelen heeft geleid tot een doctoraat in samenwerking met de Universiteit Hasselt.