Biomassaoogst

Houtige biomassa is een belangrijke bron van hernieuwbare energie. Er wordt algemeen aangenomen dat de vraag naar deze biomassa zal blijven stijgen. In kader van deze verwachting is een onderzoek opgestart naar bijkomende oogst van biomassa onder de vorm van houtsnippers. Ook de invloed van deze bijkomende biomassaoogst op de bodemvruchtbaarheid werd bekeken. Publicaties hierover kan u hier terugvinden.