Onderzoek biomassaoogst

Een vergelijking van verschillende oogstketens met bijkomende biomassaoogst in dennenopstanden

Voor deze studie werd onderzoek uitgevoerd in Corsicaanse dennenbestanden (Pinus nigra subsp. laricio) in Lommel en Heide achter de Steenweg Overpelt (Bosland).

Vangansbeke, P., Osselaere, J., Gorissen, L. and Verheyen, K. (2014). Een vergelijking van verschillende oogstketens met bijkomende biomassaoogst in dennenopstanden. Bosrevue, vol. 47, p. 9-16.

Samenvattende fiche


Oogstoperaties in dennenbestanden in België met bijkomende biomassaoogst: opbrengsten, financieel plaatje en energiebalans

Voor deze studie werd onderzoek uitgevoerd in Corsicaanse dennenbestanden (Pinus nigra subsp. laricio) in Lommel en Overpelt (Bosland).

Vangansbeke, P., Osselaere, J., Van Dael, M., De Frenne, P., Gruwez, R., Pelkmans, L., Gorissen, L. and Verheyen, K. (2015). Logging operations in pine stands in Belgium with additional harvest of woody biomass: yield, economics, and energy and balance. Canadian Journal of Forest Research, vol. 45 (8), p. 987-997.

Samenvattende fiche


Sterke negatieve impact na het oogsten van de gehele bovengrondse biomassa in dennenbestanden op arme zandgrond: Een modelering van nutriëntenhoeveelheden op lange termijn

Voor deze studie werd onderzoek uitgevoerd in Corsicaanse dennenbestanden (Pinus nigra ssp. Laricio var. Corsicana Loud.) in Lommel en Overpelt (Bosland).

Vangansbeke, P., De Schrijver, A., De Frenne, P., Verstraeten, A., Gorissen, L. and Verheyen, K. (2015). Strong negative impacts of whole tree harvesting in pine stands on poor, sandy soils: A long-term nutrient budget modelling approach. Forest Ecology and Management, vol. 356, p. 101-111.

Samenvattende fiche


Biomassaoogst in Bosland: mogelijkheden en beperkingen

Voor deze studie werd onderzoek uitgevoerd in Corsicaanse dennenbestanden (Pinus nigra ssp. Laricio var. Corsicana Loud.) in Lommel en Overpelt (Bosland).

Vangansbeke, P., Gorissen, L. and Verheyen, K. (2016). Biomassaoogst in bosland : mogelijkheden en beperkingen. Bosrevue, vol. 58, p. 16-19.

Samenvattende fiche