Onderzoek bomen en zware metalen

Verhoogde Cd- en Zn-opname door ratelpopulier verlaagt zijn fytostabilisatiepotentieel in vergelijking met vijf andere boomsoorten

Voor deze studie werd onderzoek in Waaltjesbos (Bosland) uitgevoerd op en rond eiken (Quercus robur en petraea), Ruwe berk (Betula pendula), Valse acacia (Robinia pseudoacacia), Ratelpopulier (Populus tremula), Grove den (Pinus sylvestris) en Douglasspar (Pseudotsuga menziessi) 10 jaar na hun aanplant.

Van Nevel, L., Mertens, J., Staelens, J., De Schrijver, A., Tack, F., De Neve, S., Meers, E. and Verheyen, K. (2011). Elevated Cd and Zn uptake by aspen limits the phytostabilization potential compared to five other tree species. Ecological Engineering, vol. 37 (7), p. 1072-1080.

Samenvattende fiche


Fluxen in bosbodempercolaat onder 6 verschillende boomsoorten op een metaalverontreinigde bodem

Voor deze studie werd onderzoek in Waaltjesbos (Bosland) uitgevoerd op en rond eiken (Quercus robur en petraea), Ruwe berk (Betula pendula), Valse acacia (Robinia pseudoacacia), Ratelpopulier (Populus tremula), Grove den (Pinus sylvestris) en Douglasspar (Pseudotsuga menziessi) 12 jaar na hun aanplant.

Van Nevel, L., Mertens, J., De Schrijver, A., Baeten, L., De Neve, S., Tack, F., Meers, E. and Verheyen, K. (2013). Forest floor leachate fluxes under six different tree species on a metal contaminated site. Science of the Total Environment, vol. 447, p. 99-107.

Samenvattende fiche


Dynamieken van metalen en nutriƫnten in ontbindend strooisel op een metaalgecontamineerde bodem

Voor deze studie werd onderzoek in Waaltjesbos (Bosland) uitgevoerd op en rond eiken (Quercus robur en petraea), Ruwe berk (Betula pendula), Valse acacia (Robinia pseudoacacia), Ratelpopulier (Populus tremula), Grove den (Pinus sylvestris) en Douglasspar (Pseudotsuga menziessi) 14 jaar na hun aanplant.

Van Nevel, L., Mertens, J., Demey, A., De Schrijver, A., De Neve, S., Tack, F. and Verheyen, K. (2014). Metal and nutrient dynamics in decomposing tree litter on a metal contaminated site. Environmental Pollution, vol. 189, p. 54-62.

Samenvattende fiche