Onderzoek boomsoortendiversiteit

De functionele rol van boomsoortendiverstiteit beoordelen: het FORBIO experiment

Deze studie beschrijft de opzet van het FORBIO-veldexperiment in België, met 1 site in Pijnven (Bosland), dat deel uitmaakt van een globaal netwerk van boomdiversiteitsexperimenten (TreeDivNet).

Verheyen, K., Ceunen, K., Ampoorter, E., Baeten, L., Bosman, B., Branquart, E., Carnol, M., De Wandeler, H., Grégoire, J-C., Lhoir, P., Muys, B., Setiawan, N.N., Vanhellemont, M. and Ponette, Q. (2013). Assessment of the functional role of tree diversity: the multi-site FORBIO experiment. Plant Ecology and Evolution, vol. 146 (1), p. 26-35.

Samenvattende fiche


Biodiversiteit als garantie voor de overleving van jonge bomen in experimentele plantages

Deze studie onderzocht het effect van boomsoortendiversiteit op de overleving van jonge bomen in het FORBIO-veldexperiment in België, met 1 site in Pijnven (Bosland).

Van de Peer, T., Verheyen, K., Baeten, L., Ponette, Q. and Muys, B. (2016). Biodiversity as insurance for sapling survival in experimental tree plantations. Journal of Applied Ecology, vol 53 (6), p. 1777-1786.

Samenvattende fiche