Onderzoek boomsoortendiversiteit

Vervolgonderzoek in kader FORBIO experiment: bodemsamenstelling na 6-8 jaar (her)-beplanting

Onderzoek naar de impact van diversiteit aan bomen, de originele bodemsamenstelling  en de bodemvoorbereiding op  de chemische bodemsamenstelling 6-8 jaar na de aanplanting o.a. op de FORBIO site in Bosland.

 Els Dhiedt, Kris Verheyen, Pallieter De Smedt, Quentin Ponette en Lander Baeten (2021), Ecosystems (published on-line 25 February, 2021).

Samenvattende fiche


Verkenning Arboretum Wijchmaal

Inventarisatie van de actuele situatie van het Arboretum In Wijchmaal. Vier voorstellen voor toekomstig beheer voor opwaardering van het gebied werden uitgewerkt op basis van recreatieve en ecologische aspecten. 

Jelle Peijffers (2021)

Samenvattende fiche


De functionele rol van boomsoortendiverstiteit beoordelen: het FORBIO experiment

Deze studie beschrijft de opzet van het FORBIO-veldexperiment in België, met 1 site in Pijnven (Bosland), dat deel uitmaakt van een globaal netwerk van boomdiversiteitsexperimenten (TreeDivNet).

Verheyen, K., Ceunen, K., Ampoorter, E., Baeten, L., Bosman, B., Branquart, E., Carnol, M., De Wandeler, H., Grégoire, J-C., Lhoir, P., Muys, B., Setiawan, N.N., Vanhellemont, M. and Ponette, Q. (2013). Assessment of the functional role of tree diversity: the multi-site FORBIO experiment. Plant Ecology and Evolution, vol. 146 (1), p. 26-35.

Samenvattende fiche


Biodiversiteit als garantie voor de overleving van jonge bomen in experimentele plantages

Deze studie onderzocht het effect van boomsoortendiversiteit op de overleving van jonge bomen in het FORBIO-veldexperiment in België, met 1 site in Pijnven (Bosland).

Van de Peer, T., Verheyen, K., Baeten, L., Ponette, Q. and Muys, B. (2016). Biodiversity as insurance for sapling survival in experimental tree plantations. Journal of Applied Ecology, vol 53 (6), p. 1777-1786.

Samenvattende fiche