Onderzoek historische ecologie in Bosland

Historische ecologie in Limburg – Inleiding

In deze publicatie worden lokale gebruiken, functies en fauna en flora van het pre-industriële Limburgse landschap beschreven. Dit om ontwikkelingsprocessen van het landschap beter te begrijpen en biodiversiteitsherstelprojecten optimaal uit te voeren. In Bosland focust de studie zich op de dennenaanplantingen in Pijnven.

Zwaenepoel, A., Burny, J., Jarych, R., Cosyns, E. and Tys, D. (2014). Historische ecologie in Limburg. Inleiding. Regionaal Landschap Lage Kempen i.s.m. VUB en wvi, in opdracht van de Provincie Limburg, met de steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, 26 p.

Samenvattende fiche


Historische ecologie in Limburg deelstudie Bosland – Thematisch rapport

In dit rapport worden op basis van literatuurstudie en interviews met oudere boskenners de genese, gebruiken en functies van bos in Bosland samengevat. De focus ligt op de omzetting van heide naar dennenbossen en op het beheer van deze bossen gedurende de voorbije eeuw in Pijnven (Bosland). Ook is een hoofdstuk rond historisch en recent bosonderzoek in Pijnven opgenomen.

Cosyns, E., Jarych, R., Burny, J., Zwaenepoel, A. and Tys, D. (2014). Historische ecologie in Limburg deelstudie Bosland. Thematisch rapport. Regionaal Landschap Lage Kempen i.s.m. VUB en wvi, in opdracht van de Provincie Limburg, met de steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, 70 p.

Samenvattende fiche


Historische ecologie in Limburg deelstudie Bosland – Interviews

Dit rapport is de letterlijke weergave van 9 interviews met oudere bewoners uit Bosland, allen met een link met Pijnven (boswachters, bosarbeiders, houthandelaars). Als voorbereiding op en toetsing van de gesprekken werden relevante archieven en documenten geraadpleegd.

Cosyns, E., Jarych, R., Burny, J., Zwaenepoel, A. and Tys, D. (2014). Historische ecologie in Limburg deelstudie Bosland. Interviews. Regionaal Landschap Lage Kempen i.s.m. VUB en wvi, in opdracht van de Provincie Limburg, met de steun van Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, 95 p.