Ecologische kamer

De Ecologische kamer bestaat uit lokale natuurliefhebbers uit Bosland, versterkt met specialisten uit heel Limburg. Deze kamer is gericht op inventarisatie en monitoring van de natuurwaarden, kennisuitwisseling, uittekenen van natuurgerichte beheermaatregelen en beheerevaluatie. De deelnemers aan deze kamer stellen zich tevens ter beschikking voor de begeleiding van educatieve beheeracties en de begeleiding van wandelingen.