Economische kamer

De Economische kamer in Bosland bestaat in grote lijnen uit drie clusters. De cluster natuur en bos omvat de brede sector van de houtindustrie, de aannemerij actief in natuur- en landschapsbeheer en de socialetewerkstellingsplaatsen in de groene sector. Via deze cluster beoogt Bosland de nodige technische en inhoudelijke inbreng te ontvangen bij het uitstippelen en organiseren van het natuur- en bosbeheer. De cluster horeca en toerisme omvat de lokale bedrijven die in deze sector actief zijn binnen Bosland. Deze sector werd actief betrokken bij de uitwerking van een toeristische visie en wordt via deze kamer uitgenodigd tot participatie in de productontwikkeling en het globaal toeristisch onthaal in Bosland. De derde cluster omvat de bedrijfswereld in het algemeen. Met onder andere verscheidene grote bedrijventerreinen binnen Bosland, is de lokale bedrijfswereld op diverse manieren een belangrijke speler en kan zij ook een specifieke bijdrage leveren aan de duurzame en integrale ontwikkeling van Bosland.