Sociale Kamer

De sociale kamer spitst zich toe op de lokale bevolking en de zeer uiteenlopende gebruikersgroepen in het algemeen en de Boslandkinderen in het bijzonder. Bosland zal via deze kamer de inspraak en actieve betrokkenheid mogelijk maken van geïnteresseerde inwoners en belanghebbende organisaties bij het verder ontwikkelen, evalueren en bijsturen van het recreatief en het educatief aanbod. Via de sociale kamer zal Bosland ook verder mensen werven die actief willen meewerken aan welbepaalde projecten, publieksactiviteiten en happenings. In overleg en samenwerking met alle partners binnen de onderwijs- en jeugdsector zal Bosland via de Sociale kamer een actieve en uitnodigende kinderparticipatie uitbouwen die de kinderen een vooraanstaande stem geeft.