BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen het Nationaal Park Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • INBO-onderzoek werpt licht op de bodemgezondheid in het Pijnven-bos.

  Het Pijnven-bos, gelegen in het hart van ons Nationaal Park Bosland, heeft onlangs opnieuw bezoek gehad van onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Onder leiding van Nathalie Cools zijn er bodemmonsters verzameld, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de huidige bodemtoestand en de veranderingen ten opzichte van eerdere metingen. 
  Dit onderzoek maakt deel uit van het ICP Forests-programma, een internationaal samenwerkingsprogramma opgericht in de jaren '80, met als doel beter te begrijpen hoe luchtverontreinigende stoffen zoals zure regen, stikstof en ozon de gezondheid en vitaliteit van onze Europese bossen op de lange termijn beïnvloeden.
  De resultaten zijn van belang voor beleidsmakers, die zo geïnformeerd worden over de effecten van maatregelen die eerder genomen werden ter bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging.

  Lees meer
 • Watermonitoring in het natuurgebied ’t Plat in Pelt : cruciaal voor natuur en klimaat

  Sinds de late jaren 80 houden vrijwilligers van Natuurpunt het waterpeil in 't Plat scherp in de gaten. Met maandelijkse peilingen op 11 verschillende locaties worden de grondwaterniveaus gecontroleerd. Dit is van onschatbare waarde voor het behoud van dit bijzondere natuurgebied.
  't Plat staat bekend om zijn diverse biotopen, waaronder veengronden die essentieel zijn voor het ecosysteem. Veengronden zijn niet alleen een thuis voor een scala aan planten en dieren, maar spelen ook een cruciale rol in het vastleggen van koolstof en zuiveren van water.
  Om deze functies te behouden, is het essentieel dat veengronden vochtig blijven. Ontwatering leidt tot de vrijlating van opgeslagen koolstof, wat bijdraagt aan klimaatverandering.
  Het watermonitoringsprogramma speelt daarom een sleutelrol in het beschermen van 't Plat tegen verdroging en het handhaven van de natuurlijke balans.
  Dankzij deze inspanningen kan niet alleen de  lokale biodiversiteit behouden worden, maar wordt ook bijgedragen aan de wereldwijde klimaatbescherming.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra