BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • Toekomstgericht beheer in de Vriesput in Lommel

  Vriesput is de naam van een natuurgebied van 21 ha. Het is gelegen ten oosten van het Lommelse gehucht Gelderhorsten en ten noorden van het domeinbos Pijnven. De naam Vriesput is afkomstig van ‘vriseputte’, hetgeen verwijst naar een drinkput met fris water.
  Met de klimaatsverandering en de vermindering in de biodiversiteit voor ogen, werden er recent beheerswerken uitgevoerd. Dit gebeurde onder regie van Natuur en Bos.

  Een deel van het dichte dennenbos werd uitgedund, waarbij vooral de oudere, markante bomen behouden bleven. De vermindering van de dichtheid van het bladerdek maakt het mogelijk dat er meer licht de bodem bereikt. Hierdoor kunnen soorten gebonden aan droge en natte heide, zoals klokjesgentiaan, dopheide, de heivlinder, het heideblauwtje … zich beter ontwikkelen.

  Verder werd de bodem op diverse plaatsten geplagd om de vergrassing (pijpenstrootje) en de  verbossing van het gebied tegen te gaan. Bij plaggen wordt de bovenste grondlaag en de begroeiing verwijderd om zo de aanwezige zaadbank van heide aan te spreken.

  Lees meer
 • Basisschool de Schommel en Natuur en Bos zetten zich in voor verbetering van het klimaat en de biodiversiteit

  In het brongebied van de Molse Nete (Kattenbos Lommel) werd -in samenwerking met leerlingen van de Lommelse basisschool De Schommel- door Natuur en Bos 1,76 ha nieuw bos aangeplant. Vóór de komst van de kinderen werden de plantgaten met een grondboor uitgegraven om het plantwerk te vergemakkelijken.

  In een gevarieerd patroon werden Grove Den, Zomereik en Winterlinde in de grond gezet. Een rij cultuurpopulieren in het zuiden zorgt voor de nodige schaduw om het jonge plantsoen tijdelijk te beschermen tegen extreme warmte in de zomer. Rond de aanplant is er ruimte gelaten voor natuurlijke verjonging.

  Van alle planten vangen jonge bomen het meeste CO2 op. Met meer bomen kan er dus  meer CO2 vastgehouden worden, wat helpt tegen de klimaatverandering. Met bomen wordt het ook minder snel te heet. Bomen verlagen de temperatuur door het parasoleffect van de kronen en het verdampen van water via de huidmondjes.

  Door bomen te planten, geven we vogels, vleermuizen en insecten nest- en schuilplaatsen. De vogels en vleermuizen zorgen ervoor dat vervelende insectenplagen worden bestreden. Bomen leveren ook vruchten als voedsel voor vogels, nectar in hun bloemen voor insecten en de bladeren dienen als voedsel voor de rupsen van vlinders. Op deze manier kan de biodiversiteit verbeteren.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra