BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • Hoe verdedigen zwarte bijen zich tegen de Aziatische Hoornaar?

  De Aziatische hoornaar komt steeds vaker in het nieuws omdat deze uitheemse wespensoort gespecialiseerd is in het afvangen van honingbijen voor een bijenkast tot er geen meer overblijft en vervolgens zich tegoed doet aan het broed. Ze creëren een dusdanige stress dat de honingbijen hun nest niet meer goed durven te verlaten met alle gevolgen van dien.

  Ze hebben voorlopig in Europa nog niet veel natuurlijke vijanden. En voor zover bekend hebben onze honingbijen nog geen specifieke strategieën ontwikkeld tegen zo een aanval, dit in tegenstelling tot Aziatische honingbijen.

  Biologiestudent Lard Bielen onderzoekt voor zijn bachelorproef de respons van een aantal zwarte bijenvolken in het Pijnven in Bosland op de Aziatische hoornaar. Hij doet dit onder begeleiding van Prof. Nathalie Beenaerts en bijendeskundige Dylan Elen.

  Hiervoor wordt via een vastgelegde procedure de agressiviteit van een zwarte bijenvolk tegenover één Aziatische hoornaar en als functie van de ‘agressiviteit’ van het volk in het algemeen in kaart gebracht. Bijenvolkeren worden al langer geselecteerd op hun zachtaardigheid, hetgeen in dit geval dus een negatieve impact op hun weerbaarheid zou kunnen hebben.
  Doel is wanneer er bijenvolken zijn met een goede respons, hiermee verder een kweekprogramma op te zetten.
   

  Lees meer
 • Wulpen in nood: de tijd dringt!

  Het broedseizoen van de wulpen, die zo onlosmakelijk verbonden zijn met vochtige heide- en valleigraslanden, is ten einde. Dit seizoen bracht niet alleen deze prachtige vogels terug naar hun broedgebieden, maar ook een team van gepassioneerde vrijwilligers, experts (Natuurpunt, INBO, ANB) en meewerkende landbouwers met wulpennesten in hun gebied,  die vastbesloten zijn om deze majestueuze weidevogels te beschermen.
  De wulp, met zijn lange kromme snavel, is een van de meest herkenbare weidevogels. Helaas hebben deze vogels in de afgelopen decennia te maken gehad met dramatische afnames in hun populaties, niet alleen in Vlaanderen en maar ook elders in Europa.
  De belangrijkste reden achter deze neergang is de intensivering en schaalvergroting van het landgebruik, waardoor broed- en foerageergebieden verdwijnen en versnipperd raken. In Vlaanderen is het leefgebied van de wulpen verschoven van natte heidegebieden en veengebieden naar (cultuur)graslanden, wat ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, zoals verlies van nesten en jongen door landbouwwerkzaamheden en voedseltekorten voor kuikens.
  Desondanks is er hoop. In heel Europa zijn er inspanningen gaande om deze neergang een halt toe te roepen. In Vlaanderen ging het Soortenbeschermingsprogramma voor weidevogels van start en in Limburg startte Natuurpunt (met steun van Provincie Limburg) met een biodiversiteitsproject om het voortplantingssucces en het habitatgebruik van wulpen te volgen

  Wil je meehelpen met het opvolgen van de wulp in Noord-Limburg, kan je Griet Nijs (Natuurpunt Studie) of Patrick Schuurmans (Natuurpunt Pelt) contacteren.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra