BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen het Nationaal Park Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • Het verhaal van de 'pratende' boom: een uniek perspectief op bosmonitoring

  In maart 2023 kreeg het Nationaal Park Bosland een fascinerende toevoeging aan zijn prachtige landschap: een boom die niet spreekt met woorden, maar met data! Dankzij geavanceerde monitoringstechnologieën worden zijn groei, sapstroom en andere vitale statistieken continu bijgehouden en live gedeeld op de TreeWatch-website. Dit als onderdeel van een wereldwijd monitoringsprogramma. Voor degenen die geabonneerd zijn op X, is de gezondheid van de boom ook te volgen via dagelijkse berichtjes op basis van de verzamelde data.

  Een jaar na het installeren van deze apparatuur kunnen we terugkijken op de metingen uit 2023 en de inzichten die ze hebben opgeleverd. De 'pratende' grove den in Bosland (zandgrond) consumeerde ongeveer 2700 liter water in 2023, terwijl zijn diameter slechts met 1 mm is toegenomen. Meer nog, de boom had een maximale sapstroom van 2.3 liter per uur, met een piekverbruik van 26 liter per dag. Ter vergelijking, een quasi even dikke beuk in het Gentse (zandleemgrond) verbruikte wel 6 tot 7 keer meer water dan deze grove den. Het is kenmerkend dat naaldbomen minder water verbruiken dan loofbomen. Een grove den in Duitsland vertoont vergelijkbare drinkgewoonten als onze boom in Bosland.

  Door in detail naar de data te kijken, kunnen we zelfs de invloed van een hittegolf of regenbui op de sapstroom en groei van de boom observeren. Vergelijkingen met andere boomsoorten op verschillende bodems geven een beter begrip van de diverse behoeften en reacties van bomen op het veranderende klimaat.

  Lees meer
 • INBO-onderzoek werpt licht op de bodemgezondheid in het Pijnven-bos.

  Het Pijnven-bos, gelegen in het hart van ons Nationaal Park Bosland, heeft onlangs opnieuw bezoek gehad van onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Onder leiding van Nathalie Cools zijn er bodemmonsters verzameld, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de huidige bodemtoestand en de veranderingen ten opzichte van eerdere metingen. 
  Dit onderzoek maakt deel uit van het ICP Forests-programma, een internationaal samenwerkingsprogramma opgericht in de jaren '80, met als doel beter te begrijpen hoe luchtverontreinigende stoffen zoals zure regen, stikstof en ozon de gezondheid en vitaliteit van onze Europese bossen op de lange termijn beïnvloeden.
  De resultaten zijn van belang voor beleidsmakers, die zo geïnformeerd worden over de effecten van maatregelen die eerder genomen werden ter bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra