BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen het Nationaal Park Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • Watermonitoring in het natuurgebied ’t Plat in Pelt : cruciaal voor natuur en klimaat

  Sinds de late jaren 80 houden vrijwilligers van Natuurpunt het waterpeil in 't Plat scherp in de gaten. Met maandelijkse peilingen op 11 verschillende locaties worden de grondwaterniveaus gecontroleerd. Dit is van onschatbare waarde voor het behoud van dit bijzondere natuurgebied.
  't Plat staat bekend om zijn diverse biotopen, waaronder veengronden die essentieel zijn voor het ecosysteem. Veengronden zijn niet alleen een thuis voor een scala aan planten en dieren, maar spelen ook een cruciale rol in het vastleggen van koolstof en zuiveren van water.
  Om deze functies te behouden, is het essentieel dat veengronden vochtig blijven. Ontwatering leidt tot de vrijlating van opgeslagen koolstof, wat bijdraagt aan klimaatverandering.
  Het watermonitoringsprogramma speelt daarom een sleutelrol in het beschermen van 't Plat tegen verdroging en het handhaven van de natuurlijke balans.
  Dankzij deze inspanningen kan niet alleen de  lokale biodiversiteit behouden worden, maar wordt ook bijgedragen aan de wereldwijde klimaatbescherming.

  Lees meer
 • Ecologisch herstel: boomplanting in Het Hobos!

  Dinsdagnamiddag beleefden we een geweldige tijd in Het Hobos in Pelt! De gemeente Pelt en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) hadden een bijzondere boomplantactiviteit georganiseerd, waardoor dit prachtige stukje natuur nieuw leven wordt ingeblazen. Ongeveer 100 leerlingen van de Cornelius-Clementiaanschool hebben de handen uit de mouwen gestoken, samen met de minister van omgeving en de burgemeester van Pelt. De boomplantactie vond  plaats op een perceel van 2,3 hectare in Het Hobos.
  Het Hobos heeft te lijden onder verdroging en verarming, wat de biodiversiteit aantast. Door nieuwe bomen te planten en sommige bestaande bomen te kappen, kan het landschap vernieuwd worden en de balans hersteld. Deze ingrijpende, zij het noodzakelijke, maatregel is gericht op het herstellen van het ecosysteem en dient tevens als een krachtige reactie op de gevolgen van klimaatverandering. Het aangepaste landschap zal dienen als een buffer tegen de verwachte nattere winters en drogere zomers.
  Als hoofdboomsoorten is voor wintereik, zomereik, winterlinde, beuk en haagbeuk gekozen. Tussen de blokken met de hoofdboomsoorten worden struiken en begeleidende soorten zoals spork en hazelaar geplaatst. Om de jonge gewassen te beschermen tegen de zon, zijn al wat hogere en snelgroeiende populieren geplant. Het perceel wordt afgeschermd van dieren om de plantjes te beschermen tegen vraat.
  Na een middag van hard werken en plezier maken, ziet de aanplant in Het Hobos er geweldig uit. De nieuwe boompjes brengen nieuw leven in het landschap en beloven een mooie toekomst voor deze historische plek.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra