BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • Gladde slang waargenomen in Bosland!

  De laatste jaren verschijnen er geregeld meldingen van waarnemingen van gladde slang door bezoekers van Bosland.
  Voor dit verborgen levend en voor de mens onschadelijk slangetje gebeuren er momenteel geen systematische tellingen in Bosland. Volgens Natuurpunt expert Peter Engelen zouden er binnen Bosland echter diverse plaatsen geschikt zijn als biotoop en zou de soort hier dus een groter verspreidingsgebied hebben dan momenteel gekend is.
  We zijn op zoek naar enkele gemotiveerde vrijwilligers die geduldig genoeg zijn om warme hoekjes en grasbultjes af te speuren naar deze verborgen schoonheden en zo mee willen helpen om een meetnet uit te zetten, bijvoorbeeld in het Pijnven, om na te gaan waar en in welke dichtheden gladde slang aanwezig is.
   

  Dus liefhebbers van reptielen en meer in het bijzonder van slangen die geregeld wat tijd over hebben om tellingen te komen doen, gelieve u te melden bij boswachter Eddy Ulenaers.

  Lees meer
 • Is er voldoende voedsel voor de nachtzwaluw in Bosland?

  Deze vraag probeert biologiestudente Ebe Verheyen te beantwoorden met het onderzoek dat ze deed voor het behalen van haar Bachelorproef aan de UHasselt.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra