BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • Nieuwe stap in nachtzwaluw onderzoek in Bosland

  Nu de nachtzwaluwen stilaan terugkeren naar onze streken voor het broedseizoen, werden er recent in het Pijnven en een aantal andere bekende broed- en foerageerplaatsen lichtmeters geplaatst. Dit gebeurde op lokaties met weinig of net veel omgevingslicht. Doel van het onderzoek is om de impact van lichtvervuiling op het fourageer gedrag van de nachtzwaluw in kaart te brengen. Nachtzwaluwen detecteren vliegende prooien immers visueel tegen een lichtere hemel tijdens periodes van schemering of nachtelijk licht. Dit onderzoek maakt deel uit van het post-doctoraal onderzoek van Ruben Evens (UHasselt-Uantwerpen).

  Lees meer
 • De nachtzwaluwen zijn terug in Bosland na hun overwintering in Afrika

  Onderzoekers Ruben Evens, Michiel Lathouwer en boswachter Eddy Ulenaers hebben afgelopen nacht hun eerste zwaluw van 2022 van een radiozender kunnen voorzien. Het gaat om een vrouwtje dat ook de vorige zomer al in het Pijnven kwam broeden. Door middel van de radiozender willen de onderzoekers de bewegingen van de vogel zowel in het broedgebied als tijdens het foerageren opvolgen.  Naast het vrouwtje werden ook nog drie mannelijke nachtzwaluwen waargenomen. 

  De opvolging is nodig om de gedragingen van deze speciale vogel te begrijpen en het bos- en heide beheer aan te passen -waar nodig- om de soort beter te kunnen beschermen.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra