BosLAB

BosLAB verenigt alles wat er binnen het Nationaal Park Bosland leeft rond natuur en wetenschap. Op dit platform vind je alles over natuurtypes en soortenrijkdom, over onderzoek en over natuurprojecten in Bosland.

Nieuws

 • NP Bosland camera´s leggen in mei de unieke 'Big Five' vast

  NP Bosland, ons nationaal park dat bekend staat om zijn unieke 'Big Five', heeft in mei dit jaar alle vijf deze dieren op camera vastgelegd in een van de  natuurkernen van het gebied: het Pijnven.

  De meeste bezoekers van Bosland NP hebben wel eens sporen van reeën en everzwijnen gezien, zoals pootafdrukken of omgewoelde grond. De andere drie, de wolf, de oehoe en de vos, zijn echter veel moeilijker te spotten en blijven voor velen bijna verborgen bewoners van het park.

  Het vastleggen van deze dieren op (wild-)camera is bijzonder en biedt een unieke kans om deze diverse en fascinerende fauna te bestuderen.

  Bosland NP blijft een belangrijk toevluchtsoord voor deze soorten, en deze opnames bevestigen de rijke biodiversiteit en het succes van de natuurbehoudsinspanningen in het park.

  Lees meer
 • Verrassende vondst van zeldzame fladderiepen in het Hobos

  Tijdens een bezoek eind mei 2024 aan het domein Hobos, stuitte de bomenwerkgroep van Likona op een opmerkelijke vondst: twee zeldzame fladderiepen. De naam ‘fladderiep’ spreekt tot de verbeelding en tot 1992 is er geen enkele waarneming van deze boom in Vlaanderen gedocumenteerd, wat de vondst extra magisch maakt.

  De fladderiep is een zeldzaamheid in Vlaanderen, zowel in het wild als in aanplantingen. In Wallonië komt de boom iets vaker voor, vooral in valleien en ravijnbossen. Deze soort krijgt recentelijk meer aandacht omdat hij minder vatbaar is voor de verwoestende iepenziekte. De iepenspintkever, die de ziekte verspreidt, geeft de voorkeur aan gladde en ruwe iepen, waardoor de fladderiep vaak gespaard blijft. Met zijn kenmerkende lang gesteelde kleine vruchten en gewimperde schutbladen is de fladderiep gemakkelijk te herkennen.

  De bomenwerkgroep richt zich op het inventariseren en beschermen van bijzondere bomen, het bevorderen van duurzaam beheer en het vergroten van de bewustwording over het belang van bomen, vooral in het licht van klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling.

  Het bezoek werd begeleid door boswachter en bomenliefhebber Eline van Mierlo, samen met enkele lokale experts die de groep ook nog wezen op diverse andere opmerkelijke bomen. Naast de fladderiepen staan er ook indrukwekkende exemplaren van zomereiken, Amerikaanse eiken en een reusachtige Catalpa.

  Opmerkelijk is de aanplanting van kastanjebomen, waarvan sommigen vermoeden dat ze nog dateren uit de tijd van drossaard Clerx (eigenaar van 1793 tot aan zijn dood in 1840). In deze kastanjeboomgaard staat ook een indrukwekkende voormalige ‘boom van het jaar’ (2015). Typisch voor kastanjebomen is de prachtige, gedraaide tekening in de schors.

  Het domein Hobos herbergt niet alleen bijzondere bomen, maar ook een stukje cultuurhistorie. De naam is afkomstig van Hoog Bos (hoger gelegen bos), op een van de hoogste locaties in Pelt. Hobos benadrukt het belang van het behoud van ons natuurlijk erfgoed. Met zijn unieke combinatie van natuur en cultuurhistorie blijft het een waardevolle schat in het Limburgse landschap.

  Lees meer

Volledig nieuws archief

Extra