SELINA

Het Europese project SELINA ontvangt financiering om besluitvormers te helpen de ambitieuze doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030 en de Green Deal te bereiken.

SELINA zal met experts van 50 partnerorganisaties uit alle 27 EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, Israël en het Verenigd Koninkrijk een unieke kennisbasis ontwikkelen voor besluitvorming - op basis van bewijs- ter ondersteuning van de bescherming, het herstel en het duurzaam gebruik van het milieu.
Het project zal EU-brede demonstratieprojecten, workshops en samenwerkingsverbanden gebruiken om een handleiding te maken. Deze handleiding zal dienen als model voor besluitvorming, en past binnen het lange termijnplan van de Europese Unie om de natuur te beschermen en schade aan ecosystemen te herstellen.
Binnen SELINA zijn er in totaal 15 demonstratieprojecten, onderverdeeld in twee groepen. Deze demonstratieprojecten zijn verder georganiseerd in vier clusters: i) Landbouw en water; ii) Bosbouw en financiën; iii) Kust- en marien; en iv) Ruimtelijke planning.

Het Nationaal Park Bosland is een van de demonstratieprojecten.
Het "Bosland Forest Project" heeft als hoofddoel om langdurige behoud en duurzaam beheer van het Bosland-gebied te waarborgen.
Verwachte resultaten zijn: de beheers planning wordt verbeterd op basis van ecosysteemdiensten, waarbij diverse functies (zoals houtproductie, water gerelateerde diensten, biodiversiteit, enz.) worden geïntegreerd zonder afbreuk te doen aan de robuustheid en veerkracht van het bos.
Andere belangrijke resultaten omvatten het opstellen van een casestudy over de impact van recreatie op biodiversiteit en de voortdurende monitoring van sleutelsoorten in het bos.

De wetenschappelijke partner bij dit project is het VITO en als beleidspartner acteert Agentschap Natuur en Bos.

https://project-selina.eu/news/SELINA-project