Participatief model

Gelet op het belang dat Bosland hecht aan een maximale betrokkenheid en inbreng van de lokale bevolking,
belanghebbenden en van publieke en private partners, zal de participatiestructuur verder uitgebouwd en verankerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de drie evenwaardige kamers voor duurzame ontwikkeling:

- Ecologische kamer

- Economische kamer

Sociale kamer