Nieuws

 • Hiervoor werd door Natuurpunt een stuk grond aangekocht en een gedeelte van de spinnenkolonie werd via een gezamenlijke inspanning verplaatst. Om de overlevingskansen van de spinnen door deze zogenaamde translocatie te verhogen bestudeerde Koen Van Keer de wetenschappelijke literatuur en bracht hij een werkbezoek aan specialisten van het Ladybird Spider project, zoals de lentevuurspin in Engeland wordt genoemd. Deze kennis werd gebruikt bij de zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie, de werkwijze voor een optimale verplaatsing en het ecologisch beheer van de spinnenhabitat.

  Lees meer
 • De nachtelijke bezoekjes aan Bosland zitten erop voor biologen Ruben Evens en Michiel Lathouwers deze zomer. De laatste nachtzwaluwen zijn geringd en gezenderd met een gps tracker, zodat bij hun terugkeer in het voorjaar de onderzoekers te weten komen waar de vogels de koudere seizoenen hebben doorgebracht.
  Tijdens de zomer werden de bewegingen van de nachtzwaluwen ook gevolgd aan de hand van trackers. Zo kan per gezenderde nachtzwaluw gekeken worden waar ze overdag verbleven en dus ook hun nesten zich bevonden, waar ze hun voedsel gaan zoeken en hoelang ze foerageren.
  Vermoedelijk door het slechte weer deze zomer, zijn geen van de gekende tweede broedsels gelukt en lijken de nachtzwaluwen ook eerder te vertrekken.  Hiervoor hebben ze zich wel goed voorbereid: daar waar ze in het begin van het seizoen tot enkele weken geleden maar rond de 70 gr wogen, is dat nu -net voor het vertrek-  meer dan 90 gr. Dat is een gewichtstoename van meer dan 25 % op een drietal weken!

  Lees meer
 • Een belangrijke stap in het behoud van biodiversiteit is het meten en monitoren. De vrijwilligers van de natuurwerkgroep de Slobkousjes inventariseren en rapporteren jaar in jaar uit één keer per week de vegetatie op een plaats in Noord-Limburg, waarbij ook gebieden in Bosland zoals bijvoorbeeld het Hobos of de Begijnenvijvers. De kennis van plant en dier die in deze groep is aanwezig is, is zeer waardevol als input voor onze boswachters en de gebiedsbeheersplannen.

  Lees meer
 • Boswachter Gino Ottati van Agentschap Natuur en Bos onderhoudt op advies van de Nationale Boomgaardenstichting een boomgaard gelegen in het Hobos in Pelt. De boomgaard bevat een zo ruim mogelijk assortiment streekeigen en historisch belangrijke soorten en variëteiten, die omstreeks 1900-1950 in deze streek van Limburg voorkwamen. De komende winter zullen er diverse nieuwe bomen worden aangeplant en bestaande bomen zullen een vitaliteitssnoei krijgen. Sommige oudere nog levende fruitbomen, al zijn ze weinig levensvatbaar, hebben nog een ecologische en landschappelijke waarde en mogen dan ook blijven staan.

  Lees meer
 • Het belang van insecten, als onderdeel van de voedselketen voor mens en dier en voor de bestuiving -en dus overleving- van planten, kan niet overschat worden. Het is daarom van belang om de hoeveelheid en de diversiteit in insecten te behouden.

  Meten is weten
  Voor zijn Masterthesis in toegepaste Ecologie (U Hasselt/ Inland Norway University of Applied Sciences) onderzocht Ward Hamaekers diverse methodes voor de bepaling van biodiversiteit en biomassa van insecten, in verschillende gebieden in en rond het Pijnven. De gebieden zijn zodanig gekozen dat er een link bestaat naar het broedgebied en de voedselgebieden van de nachtzwaluw. Voor de soorten determinatie werd er dankbaar beroep gedaan op de specialisten van de diverse insectensoorten van Likona.

  Lees meer