Nieuws

 • Sinds de late jaren 80 houden vrijwilligers van Natuurpunt het waterpeil in 't Plat scherp in de gaten. Met maandelijkse peilingen op 11 verschillende locaties worden de grondwaterniveaus gecontroleerd. Dit is van onschatbare waarde voor het behoud van dit bijzondere natuurgebied.
  't Plat staat bekend om zijn diverse biotopen, waaronder veengronden die essentieel zijn voor het ecosysteem. Veengronden zijn niet alleen een thuis voor een scala aan planten en dieren, maar spelen ook een cruciale rol in het vastleggen van koolstof en zuiveren van water.
  Om deze functies te behouden, is het essentieel dat veengronden vochtig blijven. Ontwatering leidt tot de vrijlating van opgeslagen koolstof, wat bijdraagt aan klimaatverandering.
  Het watermonitoringsprogramma speelt daarom een sleutelrol in het beschermen van 't Plat tegen verdroging en het handhaven van de natuurlijke balans.
  Dankzij deze inspanningen kan niet alleen de  lokale biodiversiteit behouden worden, maar wordt ook bijgedragen aan de wereldwijde klimaatbescherming.

  Lees meer
 • Dinsdagnamiddag beleefden we een geweldige tijd in Het Hobos in Pelt! De gemeente Pelt en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) hadden een bijzondere boomplantactiviteit georganiseerd, waardoor dit prachtige stukje natuur nieuw leven wordt ingeblazen. Ongeveer 100 leerlingen van de Cornelius-Clementiaanschool hebben de handen uit de mouwen gestoken, samen met de minister van omgeving en de burgemeester van Pelt. De boomplantactie vond  plaats op een perceel van 2,3 hectare in Het Hobos.
  Het Hobos heeft te lijden onder verdroging en verarming, wat de biodiversiteit aantast. Door nieuwe bomen te planten en sommige bestaande bomen te kappen, kan het landschap vernieuwd worden en de balans hersteld. Deze ingrijpende, zij het noodzakelijke, maatregel is gericht op het herstellen van het ecosysteem en dient tevens als een krachtige reactie op de gevolgen van klimaatverandering. Het aangepaste landschap zal dienen als een buffer tegen de verwachte nattere winters en drogere zomers.
  Als hoofdboomsoorten is voor wintereik, zomereik, winterlinde, beuk en haagbeuk gekozen. Tussen de blokken met de hoofdboomsoorten worden struiken en begeleidende soorten zoals spork en hazelaar geplaatst. Om de jonge gewassen te beschermen tegen de zon, zijn al wat hogere en snelgroeiende populieren geplant. Het perceel wordt afgeschermd van dieren om de plantjes te beschermen tegen vraat.
  Na een middag van hard werken en plezier maken, ziet de aanplant in Het Hobos er geweldig uit. De nieuwe boompjes brengen nieuw leven in het landschap en beloven een mooie toekomst voor deze historische plek.

  Lees meer
 • Met het oog op diverse bedreigingen zoals habitatverlies, invasieve soorten, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en klimaatverandering, streven we ernaar om het Nationaal Park Bosland, zijn natuurlijke schoonheid en biodiversiteit maximaal te beschermen.
  Dit vraagt om extra aandacht en inzichten voor duurzaam beheer en behoud. Dankzij het  engagement van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in het Europese SELINA-project, hebben we onlangs kunnen deelnemen aan een boeiende workshop in Leiden.
  Met experts en beleidsmakers uit 27 EU landen, Noorwegen, Zwitserland, Israël en het Verenigd Koninkrijk, hebben we gesproken over hoe we onze natuur nog beter kunnen beschermen. Het doel is om het Nationaal Park Bosland slim te beheren, waarbij de waarde van het bos voor iedereen begrijpelijk gemaakt kan worden en dat natuuroptimalisatie toelaat. Denk hierbij aan het behouden van biodiversiteit, het zorgen voor schoon water, duurzame houtproductie en het mogelijk maken van recreatie voor ons allemaal.
  Het SELINA-project loopt nog een tijdje door (Juli 2022–2027) en we zijn enthousiast over de kansen die het project biedt om ons prachtige nationaal park te beschermen en te koesteren. We kijken uit naar verdere samenwerking met alle betrokkenen om dit te realiseren!

  Lees meer
 • In een recent onderzoek, uitgevoerd door postdoctoraal onderzoeker Ruben Evens van de Universiteit Antwerpen, is aangetoond dat kunstmatig licht 's nachts aanzienlijke invloed heeft op de activiteitspatronen van nachtactieve dieren, met name op vogels zoals de Europese nachtzwaluw. Een groot deel van dit onderzoek vond plaats in ons eigen Nationaal Park Bosland.

  Het onderzoek onthulde dat kunstmatig licht, inclusief het fenomeen van 'skyglow' (hemelhelderheid), aanzienlijke veranderingen teweegbrengt in de vliegactiviteit van deze vogels.

  Skyglow, veroorzaakt door verstrooid licht in de atmosfeer, resulteert in een helderdere nachtelijke hemel dan normaal. Interessant genoeg, waar weinig kunstmatig licht is, hebben wolken de neiging om de nacht te verduisteren, zelfs bij volle maan. Echter, in gebieden met kunstlicht versterken wolken het licht, waardoor de hemel nog helderder wordt.

  Een opvallende ontdekking daarbij was de omgekeerde reactie van nachtzwaluwen op bewolkte nachten in gebieden met en zonder kunstmatig licht. In regio's met lichtvervuiling, zoals bij ons, passen deze vogels zich aan de kunstmatige helderheid aan, waardoor ze gedurende de hele nacht actief kunnen zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat nachtzwaluwen niet alleen bij valavond en tegen zonsopkomst, of bij voldoende maanlicht gaan foerageren.

  Lees meer
 • De Europese samenleving staat voor flinke uitdagingen, vooral met de groeiende impact van klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden. Om biodiversiteit te behouden en het welzijn van de menselijke samenleving te waarborgen, werden er samen met een internationaal project team natuurlijke oplossingen voor deze uitdagingen verkend, onder de vorm van proces gestuurde natuur.

  Eén van de belangrijke natuurlijke oplossingen wordt gezien in dit proces gestuurd natuurbeheer, waarbij vooral ecologische processen de natuur sturen. Met ecologische processen wordt bedoeld: overstromingen, vrij rondzwervende (grazende) dieren, droogte, wind en vuur. Deze processen kunnen leiden tot een wildere en robuustere natuur, die verweven is met menselijke bewoning, landbouw, industrie en bosbouw.

  De partners van het Erasmus-project 'Process Oriented Nature Conservation' of PONC-project (2020-2023) schreven hun bevindingen neer in een praktisch handboek met aanbevelingen. Daarnaast is er ook een fotoboek gemaakt. Beiden bevinden zich in de bijlagen van dit artikel.
  Het handboek biedt een overzicht van natuurlijke processen in door de mens gemaakte landschappen, de potentiële voordelen van proces gestuurd  natuurbeheer en een gedetailleerde beschrijving van hoe dit er in de praktijk kan uitzien. Het bevat tips voor deelname van belanghebbenden, verzamelt best practices, maar ook de mogelijke struikelblokken.

  Naast Inverde, die optrad als project coördinator, participeerde Vlaanderen via  Agentschap Natuur en Bos inhoudelijk met twee gebieden:  het Sigmaplan in het Schelde-getijdengebied en het Nationaal Park Bosland.

  Lees meer