Nieuws

 • Nu de nachtzwaluwen stilaan terugkeren naar onze streken voor het broedseizoen, werden er recent in het Pijnven en een aantal andere bekende broed- en foerageerplaatsen lichtmeters geplaatst. Dit gebeurde op lokaties met weinig of net veel omgevingslicht. Doel van het onderzoek is om de impact van lichtvervuiling op het fourageer gedrag van de nachtzwaluw in kaart te brengen. Nachtzwaluwen detecteren vliegende prooien immers visueel tegen een lichtere hemel tijdens periodes van schemering of nachtelijk licht. Dit onderzoek maakt deel uit van het post-doctoraal onderzoek van Ruben Evens (UHasselt-Uantwerpen).

  Lees meer
 • Onderzoekers Ruben Evens, Michiel Lathouwer en boswachter Eddy Ulenaers hebben afgelopen nacht hun eerste zwaluw van 2022 van een radiozender kunnen voorzien. Het gaat om een vrouwtje dat ook de vorige zomer al in het Pijnven kwam broeden. Door middel van de radiozender willen de onderzoekers de bewegingen van de vogel zowel in het broedgebied als tijdens het foerageren opvolgen.  Naast het vrouwtje werden ook nog drie mannelijke nachtzwaluwen waargenomen. 

  De opvolging is nodig om de gedragingen van deze speciale vogel te begrijpen en het bos- en heide beheer aan te passen -waar nodig- om de soort beter te kunnen beschermen.

  Lees meer
 • Sinds maart ligt er een 25-tal reptielenplaten in het Pijnven. Bij nazicht van een aantal platen werd op 29 april een eerste slangetje ontdekt! Het slangetje werd uitgebreid gefotografeerd omdat elke gladde slang een unieke tekening heeft waaraan de dieren individueel herkenbaar zijn.
  Het waarnemen en opvolgen van de als zeldzaam geclassificeerde gladde slang is van belang voor het aanpassen van het gebied beheer voor de instandhouding van de soort.

  Lees meer
 • In het kader van een Europees Erasmus+  project werken Natuurinvest en An Creemers en Koen Driessen van het Agentschap Natuur en Bos samen met een aantal buitenlandse partners om kennis op te bouwen en ervaringen te delen rond  proces gestuurde natuurbeschermingsconcepten en -oplossingen voor gebieden in Europa. Dit gebeurt in Vlaanderen aan de hand van twee cases, namelijk het Sigmaplan in het Schelde-getijdengebied en Bosland. 

  Lees meer
 • Bomen en bossen spelen een belangrijke rol in het behoud van de biodiversiteit en de aanpak van de klimaatcrisis.
  Daarom wordt sinds 1987 in Vlaanderen elk jaar de gezondheidstoestand van onze bossen onderzocht en gerapporteerd door het INBO (Instituut Natuur- en Bos Onderzoek), dit in samenwerking met de lokale regiobeheerders en boswachters van ANB.

  In Bosland wordt een vijftal proefvlakken -met Corsicaanse den en Amerikaanse eik- geƫvalueerd. De resultaten kunnen gebruikt worden om de bosbeheersplannen te optimaliseren.

  Lees meer