Nieuws

 • Op 5 en 6 januari werd een 20-tal nieuwe fruitbomen geplant  in de boomgaard van het HOBOS in Bosland.  De bestaande bomen kregen ook een vitaliteitssnoei. Dit op initiatief van boswachter Gino Ottatti (ANB)  in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting.
  De HOBOS boomgaard bevat een assortiment van streekeigen en historisch belangrijke soorten en variëteiten, die omstreeks 1900-1950 in deze streek van Limburg voorkwamen.

  Lees meer
 • Vrijwilligers van Natuurpunt beheren al tientallen jaren de Vloeiweiden van de Grote Watering in Lommel. De 15 ha grasland worden nog steeds bevloeid op eeuwenoude wijze met kalkrijk water, aangevoerd door een stelsel van kanalen en greppels. Hierdoor ontstond een unieke biotoop van zeldzame planten en dieren. Het ecologisch zeer interessant gebied is in de loop der jaren door een divers scala aan wetenschappers onderzocht geworden.

  Alhoewel er een sterke vrijwilligerswerking is in het gebied, zijn nieuwe helpers meer dan welkom! 

  vloeiweiden@natuurpunt.be

  Lees meer
 • Tijdens een kennismaking en brainstormsessie in het Bospaviljoen in het Pijnven werden mogelijkheden geëxploreerd om met drones- uitgerust met diverse soorten camera´s - het microhabitat van de nachtzwaluw beter in kaart te brengen.  En dit zowel tijdens het broedseizoen hier in Bosland als in de overwinteringsgebieden in Afrika.

  Lees meer
 • Laatste jaar student bio-ingenieur Feria Verschraegen (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent) onderzoekt voor haar masterthesis onder leiding van Professoren Philippe De Smedt en Kim Calders of ze de wortels van een boom in het Pijnven in kaart kan brengen met een niet-destructieve techniek.

  Lees meer
 • De laatste jaren verschijnen er geregeld meldingen van waarnemingen van gladde slang door bezoekers van Bosland.
  Voor dit verborgen levend en voor de mens onschadelijk slangetje gebeuren er momenteel geen systematische tellingen in Bosland. Volgens Natuurpunt expert Peter Engelen zouden er binnen Bosland echter diverse plaatsen geschikt zijn als biotoop en zou de soort hier dus een groter verspreidingsgebied hebben dan momenteel gekend is.
  We zijn op zoek naar enkele gemotiveerde vrijwilligers die geduldig genoeg zijn om warme hoekjes en grasbultjes af te speuren naar deze verborgen schoonheden en zo mee willen helpen om een meetnet uit te zetten, bijvoorbeeld in het Pijnven, om na te gaan waar en in welke dichtheden gladde slang aanwezig is.
   

  Dus liefhebbers van reptielen en meer in het bijzonder van slangen die geregeld wat tijd over hebben om tellingen te komen doen, gelieve u te melden bij boswachter Eddy Ulenaers.

  Lees meer