Nieuws

 • NP Bosland, ons nationaal park dat bekend staat om zijn unieke 'Big Five', heeft in mei dit jaar alle vijf deze dieren op camera vastgelegd in een van de  natuurkernen van het gebied: het Pijnven.

  De meeste bezoekers van Bosland NP hebben wel eens sporen van reeën en everzwijnen gezien, zoals pootafdrukken of omgewoelde grond. De andere drie, de wolf, de oehoe en de vos, zijn echter veel moeilijker te spotten en blijven voor velen bijna verborgen bewoners van het park.

  Het vastleggen van deze dieren op (wild-)camera is bijzonder en biedt een unieke kans om deze diverse en fascinerende fauna te bestuderen.

  Bosland NP blijft een belangrijk toevluchtsoord voor deze soorten, en deze opnames bevestigen de rijke biodiversiteit en het succes van de natuurbehoudsinspanningen in het park.

  Lees meer
 • Tijdens een bezoek eind mei 2024 aan het domein Hobos, stuitte de bomenwerkgroep van Likona op een opmerkelijke vondst: twee zeldzame fladderiepen. De naam ‘fladderiep’ spreekt tot de verbeelding en tot 1992 is er geen enkele waarneming van deze boom in Vlaanderen gedocumenteerd, wat de vondst extra magisch maakt.

  De fladderiep is een zeldzaamheid in Vlaanderen, zowel in het wild als in aanplantingen. In Wallonië komt de boom iets vaker voor, vooral in valleien en ravijnbossen. Deze soort krijgt recentelijk meer aandacht omdat hij minder vatbaar is voor de verwoestende iepenziekte. De iepenspintkever, die de ziekte verspreidt, geeft de voorkeur aan gladde en ruwe iepen, waardoor de fladderiep vaak gespaard blijft. Met zijn kenmerkende lang gesteelde kleine vruchten en gewimperde schutbladen is de fladderiep gemakkelijk te herkennen.

  De bomenwerkgroep richt zich op het inventariseren en beschermen van bijzondere bomen, het bevorderen van duurzaam beheer en het vergroten van de bewustwording over het belang van bomen, vooral in het licht van klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling.

  Het bezoek werd begeleid door boswachter en bomenliefhebber Eline van Mierlo, samen met enkele lokale experts die de groep ook nog wezen op diverse andere opmerkelijke bomen. Naast de fladderiepen staan er ook indrukwekkende exemplaren van zomereiken, Amerikaanse eiken en een reusachtige Catalpa.

  Opmerkelijk is de aanplanting van kastanjebomen, waarvan sommigen vermoeden dat ze nog dateren uit de tijd van drossaard Clerx (eigenaar van 1793 tot aan zijn dood in 1840). In deze kastanjeboomgaard staat ook een indrukwekkende voormalige ‘boom van het jaar’ (2015). Typisch voor kastanjebomen is de prachtige, gedraaide tekening in de schors.

  Het domein Hobos herbergt niet alleen bijzondere bomen, maar ook een stukje cultuurhistorie. De naam is afkomstig van Hoog Bos (hoger gelegen bos), op een van de hoogste locaties in Pelt. Hobos benadrukt het belang van het behoud van ons natuurlijk erfgoed. Met zijn unieke combinatie van natuur en cultuurhistorie blijft het een waardevolle schat in het Limburgse landschap.

  Lees meer
 • In maart 2023 kreeg het Nationaal Park Bosland een fascinerende toevoeging aan zijn prachtige landschap: een boom die niet spreekt met woorden, maar met data! Dankzij geavanceerde monitoringstechnologieën worden zijn groei, sapstroom en andere vitale statistieken continu bijgehouden en live gedeeld op de TreeWatch-website. Dit als onderdeel van een wereldwijd monitoringsprogramma. Voor degenen die geabonneerd zijn op X, is de gezondheid van de boom ook te volgen via dagelijkse berichtjes op basis van de verzamelde data.

  Een jaar na het installeren van deze apparatuur kunnen we terugkijken op de metingen uit 2023 en de inzichten die ze hebben opgeleverd. De 'pratende' grove den in Bosland (zandgrond) consumeerde ongeveer 2700 liter water in 2023, terwijl zijn diameter slechts met 1 mm is toegenomen. Meer nog, de boom had een maximale sapstroom van 2.3 liter per uur, met een piekverbruik van 26 liter per dag. Ter vergelijking, een quasi even dikke beuk in het Gentse (zandleemgrond) verbruikte wel 6 tot 7 keer meer water dan deze grove den. Het is kenmerkend dat naaldbomen minder water verbruiken dan loofbomen. Een grove den in Duitsland vertoont vergelijkbare drinkgewoonten als onze boom in Bosland.

  Door in detail naar de data te kijken, kunnen we zelfs de invloed van een hittegolf of regenbui op de sapstroom en groei van de boom observeren. Vergelijkingen met andere boomsoorten op verschillende bodems geven een beter begrip van de diverse behoeften en reacties van bomen op het veranderende klimaat.

  Lees meer
 • Het Pijnven-bos, gelegen in het hart van ons Nationaal Park Bosland, heeft onlangs opnieuw bezoek gehad van onderzoekers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Onder leiding van Nathalie Cools zijn er bodemmonsters verzameld, waarbij de focus ligt op het begrijpen van de huidige bodemtoestand en de veranderingen ten opzichte van eerdere metingen. 
  Dit onderzoek maakt deel uit van het ICP Forests-programma, een internationaal samenwerkingsprogramma opgericht in de jaren '80, met als doel beter te begrijpen hoe luchtverontreinigende stoffen zoals zure regen, stikstof en ozon de gezondheid en vitaliteit van onze Europese bossen op de lange termijn beïnvloeden.
  De resultaten zijn van belang voor beleidsmakers, die zo geïnformeerd worden over de effecten van maatregelen die eerder genomen werden ter bescherming van bossen tegen luchtverontreiniging.

  Lees meer
 • Sinds de late jaren 80 houden vrijwilligers van Natuurpunt het waterpeil in 't Plat scherp in de gaten. Met maandelijkse peilingen op 11 verschillende locaties worden de grondwaterniveaus gecontroleerd. Dit is van onschatbare waarde voor het behoud van dit bijzondere natuurgebied.
  't Plat staat bekend om zijn diverse biotopen, waaronder veengronden die essentieel zijn voor het ecosysteem. Veengronden zijn niet alleen een thuis voor een scala aan planten en dieren, maar spelen ook een cruciale rol in het vastleggen van koolstof en zuiveren van water.
  Om deze functies te behouden, is het essentieel dat veengronden vochtig blijven. Ontwatering leidt tot de vrijlating van opgeslagen koolstof, wat bijdraagt aan klimaatverandering.
  Het watermonitoringsprogramma speelt daarom een sleutelrol in het beschermen van 't Plat tegen verdroging en het handhaven van de natuurlijke balans.
  Dankzij deze inspanningen kan niet alleen de  lokale biodiversiteit behouden worden, maar wordt ook bijgedragen aan de wereldwijde klimaatbescherming.

  Lees meer