Nieuws

 • In een natuurlijke omgeving zoals bossen of heide is een precieze locatiebepaling op het terrein vaak moeilijk. Bepaalde beheerswerken, zoals de aanplant van kloempen (dit zijn mini-verjongingsgroepjes bestaande uit minimum 20 tot 30 jonge zaailingen), het aanleggen van uitrijpistes in een bos, het bepalen van afstanden en oppervlaktes van te maaien percelen, kunnen dan een uitdaging zijn.
  Het verzamelen van veldgegevens is over het algemeen een tijdrovende bezigheid, zeker als je hiervoor nog niet over de juiste hulpmiddelen en software beschikt. Vaak moet er dan eerst op papier gewerkt worden en kan deze informatie pas later gedigitaliseerd worden in een Geografisch Informatie Systeem (GIS).
  De boswachters experimenteren nu in Bosland met een toestel (geode) dat de precieze locatie (tot op een meter nauwkeurig) met behulp van satellietverbindingen kan bepalen. Met het gekoppelde tablet met GIS-applicatie (Qfield, Mapit …) kan deze informatie onmiddellijk op het terrein verwerkt en opgeslagen worden. Deze data zijn bovendien ook meteen via de cloud beschikbaar voor collega boswachters, zodat de uitwisselbaarheid van informatie bij ziekte of afwezigheid beter opvangen kan worden.

  Lees meer
 • De kinderen van het eerste leerjaar van de school de Zandkorrel (Hechtel-Eksel) beleefden een fantastische voormiddag onder een stralende zon in het  natuurgebied In den Brand.
  Onder leiding van gids Lea Vaes van Werkgroep ISIS vzw (Peer)  kwamen tijdens een speurtocht, al spelenderwijs,  alle kenmerken van paddenstoelen aan bod. Zo ontdekten ze de grote verscheidenheid aan vormen, kleuren, geuren en het belang van zwammen in het bos.

  Deze tocht wordt door Werkgroep Isis op diverse locaties in Noord-Limburg gegeven.

  Lees meer
 • In 2020 publiceerde Bosland onder bovenstaande titel een opmerkelijke ´voor en na´ foto van amateurfotograaf Jente Kasprowski. In 2010  werden honderden bomen gekapt op de Resterheide in Hechtel-Eksel, hetgeen geen mooi beeld gaf. Het beeld in 2020 toonde een enorme vooruitgang. Sinds de kap zijn heel wat planten en dieren teruggekeerd en staat de heide in volle bloei.
  Ook vandaag de dag brengt  conservator Theo Geuens, samen met andere vrijwilligers van NatuurPunt Hechtel-Eksel, nog vele uren door op de heide om het terrein te beheren en zo het aantal soorten en dus de biodiversiteit te vergroten.
   

  Lees meer
 • Het project ´Vegers voor vlinders´ van de Werkgroep ISIS vzw (Peer) is in de eerste plaats een educatief natuurproject voor schoolkinderen, maar ook zoveel meer.
  De jongeren (10-12 jaar) leren op een zeer creatieve manier over het geschiedenis en het belang van de heide, over biodiversiteit en de noden van onze heidefauna zoals de heivlinder, boomleeuwerik, nachtzwaluw en over het heidebeheer dat nodig is om aan die noden te voldoen. Hiervoor worden  ze uitgedaagd om in de rol van de heivlinder te kruipen en zelf te ervaren wat dat betekent.
  Het ´Vegers voor vlinders´ programma wordt verzorgd voor scholen in Noord-Limburg, o.a. voor de Zandkorrel van Hechtel-Eksel door gids Henri Theunissen aan het Bosmuseum in het Pijnven (Foto´s).

  Lees meer
 • De knoflookpad is een zeer zeldzaam amfibie, die in Vlaanderen nog maar op een paar plaatsen voorkomt, waaronder Peer. Op de rode lijst van te beschermen soorten heeft de pad status ‘bedreigd’. De gemeente Peer  adopteerde de knoflookpad in het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’ sinds 2007.
  NatuurPunt Peer creëerde op twee van hun percelen zogenaamde ecologische stapstenen. In de omgeving van deze locaties zijn nog oorspronkelijke populaties aanwezig, hetgeen o.m. aangetoond werd door Robert Van Dingenen in een uitgebreide veldstudie.
  Ecologische stapstenen zijn kleine oppervlaktes geschikte habitat,  die het voor specifieke soorten mogelijk maakt om zich doorheen het landschap van het ene natuurgebied naar het andere te verplaatsen. Voor de overleving van een soort is dit een zeer belangrijke maatregel: het laat toe om inteelt te vermijden.
  Daar waar de paddentrek grotere wegen passeert (bijvoorbeeld de N73) wordt door NP Peer jaarlijks  een paddenoverzet georganiseerd.

  Lees meer