Nieuws

 • Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van vele plantensoorten, zo ook van gewassen die we eten: zonder bestuiving geen bevruchting en dus geen fruit en groenten …

  We kennen in ons land ongeveer 350 verschillende soorten bijen, onderverdeeld in drie groepen: honingbijen, solitaire bijen en hommels. De zwarte bij is hierbij de enige autochtone honingbij.

  De varroamijt is een van de grootste bedreigingen voor de honingbij. Daarom wordt bij een 42-tal verschillende volken van onze zwarte bij in Bosland nagegaan in welke mate de zwarte bijen gedrag vertonen dat een aanwijzing zou kunnen zijn voor verhoogde weerstand tegen deze mijt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het ‘RECSMR Project’ en valt binnen het programma ‘Toegepast onderzoek’ van het Vlaams Bijenteeltprogramma 2020 - 2022. Het is een monitoringsproject dat wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van de vzw Zwartebij.org in samenwerking met de KU Leuven.

  Lees meer
 • Reeds vele jaren wordt door een aantal natuurpunt vrijwilligers Pelt -onder leiding van Willy Pardon-het aantal gentiaanblauwtjes in het Hageven gebied berekend. Dit gebeurt door het tellen van de spierwitte eitjes – nauwelijks een speldeknop groot- die door de vlinder afgezet worden op klokjesgentianen. Het Hageven is een van de vier plaatsen in Vlaanderen waar deze mooie dagvlinder nog voorkomt. De vrees is echter dat dit niet lang meer gaat duren, want het aantal eitjes dat zo geteld wordt (steeds begin augustus) neemt jaar na jaar af. En dit is niet omdat het aantal klokjesgentianen dalen, want die staan er nog steeds genoeg…

  Lees meer
 • Drones kunnen ingezet worden om vanuit de lucht op afstand metingen te doen van diverse ecosystemen. Voor zijn masterproef aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (UGent) gebruikte Jacob de Rauw een drone, uitgevoerd met een thermische en een multispectrale camera, om informatie te krijgen over het ecosysteemfunctioneren van het boomsoort-diverse proefbos in het Pijnven (FORBIO).
  Hij werd voor dit onderzoek begeleid door Prof. Wouter Maes, Prof. Kris Verheyen en Dr. Haben Blondeel.

  Lees meer
 • Omdat vlinders snel reageren op veranderingen in hun omgeving, zijn ze ideaal om te onderzoeken hoe het gevoerde beheer en het veranderend klimaat van invloed zijn op de biodiversiteit.  Hiervoor is er actuele informatie nodig over de dagvlinderstand. Recent werd daarom in samenwerking met  boswachter Bert Geraerts de vlindermonitoringsroute in de Vriesput (Lommel) en het Hobos (Pelt) vernieuwd door arbeiders van agentschap Natuur en Bos.

  Het monitoren wordt gedaan door vrijwilligers, die hun output leveren aan het meetnet dagvlinders (ontwikkeld door het INBO in samenwerking met Natuurpunt).  Daarnaast worden de gegevens door de  boswachters gebruikt om de gebieden optimaal te beheren voor het behoud van de aanwezige soorten. Er wordt ook onderzocht hoe met beheer een gunstige omgeving ingericht kan worden voor andere soorten, zoals de zeer zeldzame kommavlinder, die in Lommel nog voorkomt. Op termijn hoopt ANB ook in de rest van Bosland grote en stabiele populaties te laten ontwikkelen.

   


   

  Lees meer
 • Eind juli was de nachtzwaluw al weer meer dan twee maanden terug in onze streken -om te broeden- en de eerste nakomelingen waren al uitgevlogen. Tijd dus om een simultane telling uit te voeren van het aantal mannelijke individuen in het Pijnven. Postdoc Ruben Evens  (UAntwerpen), doctoraatstudent Michiel Lathouwers (UHasselt, UNamen) verzamelden hiervoor - samen met boswachter Eddy Ulenaers- een diverse groep vrijwilligers, die allemaal bereid waren een stukje van hun nachtrust op te offeren voor de wetenschap. In de plaats hiervoor kregen ze een mooie introductie tot het leven van de nachtzwaluw en een demonstratie van het ringen en zenderen van de diertjes.

  Lees meer