Nieuws

 • Op vrijdag 22 juni werd op uitnodiging van onderzoeker Dylan Elen een infodag gehouden rond Zwarte bij in Bosland. De Zwarte bij is de enige inheemse honingbij in Vlaanderen maar sterk bedreigd en wilde volkeren komen niet meer voor. Dylan, die ook voorzitter is van ZwarteBij.org, doet reeds verschillende jaren onderzoek naar mogelijke conservatiegebieden voor de inheemse Zwarte bij. Deze bij is een echt bosdier en het Pijnven te Hechtel-Eksel is voor het conservatieonderzoek al die jaren de belangrijkste locatie geweest.

  Lees meer
 • Op het Kristalpark in Lommel vond op dinsdag 19 juni een Groensafari plaats in het kader van het Interreg-project 2B Connect: Bedrijven en Biodiversiteit. Uit heel Vlaanderen en Nederland kwamen diverse bedrijven, tuinontwerpers, landschapsarchitecten, medewerkers van regionale landschappen,… om kennis te vergaren rond biodiversiteit op bedrijventerreinen.

  Lees meer
 • Op het Nolimpark in Overpelt zullen bedrijven Brabantia en Profel voortaan werk maken van  meer biodiversiteit op hun bedrijfsterrein. De twee bedrijven traden recent toe tot het Europese project 2B Connect dat in de Vlaams-Nederlandse grensstreek voor meer biodiversiteit wil zorgen op minstens zeventig bedrijfsterreinen.

  Lees meer
 • De kommavlinder (Hesperia comma) is een aandachtsoort voor droge heide en stuifzanden, en daarmee een kenmerkende vlinder voor Lommel.  In 2006 werd een populatie van deze zeldzame vlinder ontdekt op de  grens tussen industriegebied Kristalpark en het parkgebied Meysterbergen in Lommel. Om stadsontwikkeling en leefgebied voor de vlinder in de toekomst hand in hand te laten gaan, was het nodig om het gebied onder de loep te nemen en een plan op te maken.

  Lees meer
 • Op 27 oktober vond het Vlaams Milieucongres Groene Economie plaats in Mechelen. Het congres had als doel om bedrijven en sectoren verder te vergroenen. Bosland trad op als inspirerende case binnen het Interregproject 2B Connect.

  Lees meer
 • Het samenwerkingsverband Bosland, dat zich over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt uitstrekt, bestaat 10 jaar. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid organiseerde daarom een internationaal symposium.

  Lees meer
 • Nolimpark wordt de komende drie jaar omgevormd tot een nieuw groen industriepark. Dit initiatief kadert in het grotere Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden. Daarvoor heeft de intercommunale Nolimpark 120.000 euro voorzien, waarvan 50% steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

  Lees meer
 • De komende drie jaar zullen de Boslandpartners samen met Nolimpark en de bedrijven Sibelco en VBM hun industrieterreinen groener inrichten om de lokale natuur alle kansen te geven. Daarvoor krijgen zij 350.000 euro steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 133.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit initiatief kadert in het grotere Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden.

  Lees meer
 • De 'Community of Scientists' van BosLAB brengt vandaag voor het eerst een grote groep wetenschappers samen in Bosland. Beheerders en onderzoekers buigen zich over het bos van de toekomst en de uitdagingen die het met zich mee brengt. Bosland, gekend om de prachtige natuur opengesteld voor ontspanning op de wandel-, fiets-, ruiter- en mennetwerken, heeft ook een wetenschappelijke functie als open luchtlaboratorium waar de theoriën getoetst kunnen worden in de praktijk.

  Lees meer
 •  Het aantal boomsoorten en hun soortkenmerken bepalen hoe goed bossen functioneren als ecosysteem. Dat blijkt uit vijf jaar onderzoek van FORBIO, het Belgische luik van ‘s werelds grootste biodiversiteitsexperiment.

  Lees meer
 • Op vrijdag 27 maart 2015 stelden jonge wetenschappers, die in Vlaanderen bezig zijn met natuur en bos in de brede zin, hun onderzoek voor. De onderwerpen zijn zeer divers en worden gebracht door gemotiveerde onderzoekers uit verschillende opleidings- en onderzoeksinstellingen met een boeiende presentatie of poster. Haben Blondeel sleepte een prijs in de wacht voor beste lezing, zijn onderzoek situeert zich voor een deel in Bosland

  Lees meer