Gladde slang waargenomen in Bosland!

19/10/2021

De gladde slang is een niet-giftige, dag-actieve, moeilijk waarneembare slangensoort die vooral op niet al te zonnige dagen wordt opgemerkt. De gladde slang heeft een duidelijke voorkeur voor droge zon-beschenen terreinen zoals heideterreinen, bosranden en (kalk)graslanden. Elk individu kan herkend worden door een unieke nektekening.
De gladde slang is een Europees beschermde soort. Ze is op de Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen opgenomen in de categorie ‘bedreigd’. De huidige populaties zijn onderling geïsoleerd zodat geen uitwisseling van dieren en genetisch materiaal mogelijk is. De huidige leefgebieden moeten dan ook optimaal beschermd én beheerd worden.
De gladde slang wordt in Vlaanderen alleen nog in het noorden van de provincie Antwerpen en in Limburg waargenomen.