PONC

In het kader van een Europees Erasmus+ project 'Process Oriented Nature Conservation' (PONC) werkten Natuurinvest en het Agentschap voor Natuur en Bos gedurende enkele jaren (2020-2023) samen met Zweedse, Nederlandse en Roemeense partners om kennis op te bouwen en ervaringen te delen rond procesgestuurde natuurbeschermingsconcepten en -oplossingen voor gebieden in Europa. Dat gebeurde in Vlaanderen aan de hand van twee cases, namelijk het Sigmaplan in het Scheldegetijdengebied en het Nationaal Park Bosland.

De uitkomst van het project wordt weergegeven in een fotoboek en een handboek.

Opvolging project 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069816035329

https://www.natuurinvest.be/process-oriented-nature-conservation-ponc

https://www.boslab.be/nieuws/proces-gestuurd-natuurbeheer-van-project-ponc-tot-handboek/132/

https://www.boslab.be/nieuws/internationale-ponc-conferentie-verkent-de-weg-naar-proces-gestuurde-natuur/118/

https://www.boslab.be/nieuws/bosland-als-case-voor-vergelijkend-onderzoek-naar-proces-gestuurde-natuurontwikkeling/72/