Scientific board

Bosland heeft reeds een lange traditie van samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Jaarlijks komen studenten op werkbezoek, volgen zij projectpractica op het terrein of kiezen hun eindwerk in het gebied. Bosland fungeert zo als praktijkvoorbeeld voor diverse opleidingen (bioingenieur,biologie, geografie, postgraduaat bosbeheer, etc). Daarnaast wordt baanbrekend onderzoekswerk verricht, onder meer op vlak van bosontwikkeling,houtproductie, biomassavalorisatie, ecosysteemdiensten, ecologie en soortbescherming.

Door intensief overleg met wetenschappers ontstaat een boeiende wisselwerking tussen beheerpraktijk en onderzoek. Op deze manier is Bosland ge├źvolueerd tot het ideale openluchtlaboratorium. De samenwerking zorgt er tevens voor dat onderzoekers van hoog niveau het continu proces van optimalisatie van visies en terreinbeheer mee ondersteunen en voeden. Inzichten uit Bosland zijn zo reeds meermaals van belang gebleken bij de ontwikkeling en bijsturing van beleid op het Vlaamse niveau. Om deze samenwerking te versterken, een bijkomende basis te leggen voor verder onderzoek en te zorgen voor een voortdurende wisselwerking tussen wetenschap, educatie en sensibilisering wordt voorzien in een Veldstudiecentrum. Aangezien de investeringen in de eerste plaats ten goede moeten komen aan het wetenschappelijk werk en de valorisatie ervan, wordt gekozen voor een multifunctionele satellietruimte die tegelijk dienst kan doen als leslokaal, documentatiecentrum en observatorium. Deze ruimte zal ge├»ntegreerd worden in de hoofdpoort Pijnven en ter beschikking staan van elke onderzoeksinstelling die wetenschappelijk werk wil verrichten in Bosland. Voor de realisatie wordt samenwerking gezocht met diverse partners.