Duurzaam bos -en natuurbeheer

Door het unieke ecosysteem van Bosland duurzaam te beheren, kan onze natuur goederen en diensten blijven leveren zonder verlies van biodiversiteit. Een wetenschappelijk onderbouwde langetermijnvisie moet helpen om een verantwoorde houtproductie te garanderen. Zo gaan wetenschap en duurzaamheid in Bosland hand in hand.

Momenteel bestaan de bossen in het gebied vooral uit naaldbomen. Een belangrijk gedeelte wordt echter omgevormd naar gemengde bossen met loofbomen. Er worden golvende bosranden aangelegd en belangrijke, open natuurgebieden zoals heide en vennen worden uitgebreid en met elkaar verbonden. Dit maakt Bosland nog aantrekkelijker voor heel wat planten en dieren.