Ecologisch geheel

Via de vallei van de Grote Nete sluit Bosland aan op het militair domein Kamp Beverlo, dat de kern vormt van een zuidelijk gelegen natuurgebied van meer dan 6000 ha. In het Noorden sluiten de Lommelse natuurgebied aan op uitgestrekte naaldbossen, landbouwvalleien en heidegebieden in Nederland.

Bosland verbindt de Limburgse Kempen met de natuur in Nederland. Onze uitdaging is om te zorgen voor functionele, ecologische verbindingen om maximaal aan te sluiten op de aanpalende gebieden.

Versnipperingsproblemen worden aangepakt door ecologisch waardevolle verbindingen. Essentieel daarvoor zijn de provinciale natuurverbindingen en het gebied Riebosserheide als bruggen tussen de noordelijke en zuidelijke natuurcomplexen.

Onderzoek historische ecologie Bosland

Regionaal Landschap Lage Kempen komt, in opdracht van de Provincie Limburg, met een interessant onderzoek waarbij drie gebieden onder de loep werden genomen: De Wijers, Hoge Kempen en Bosland. Via interviews met oudere bewoners wordt een levendig, historisch beeld geschetst van het landschap en de manier waarop het dagelijks leven van de gewone man vervlochten was met het beheer van het land.

Sinds de jaren 1960 gaat de biodiversiteit in de Limburgse Kempen sterk achteruit. Dit heeft veel te maken met de industriële revolutie, die het landschap op korte tijd ingrijpend veranderde. Om deze trend om te buigen, is een goed inzicht belangrijk.

Aangezien er weinig geschreven bronnen zijn over de alledaagse handelingen van landgebruik, zijn interviews met oudere mensen een goede manier om informatie te verzamelen. Bij hen is kennis over het ‘intacte’ landschap immers nog aanwezig, en dit biedt een zeer boeiende en levendige blik op onze eigen geschiedenis.

Voor Bosland focusten de onderzoekers zich op het Pijnven, dat in die tijd als een voorbeeld gold van een grootschalig project voor het aanwenden van heide voor bosbouw. Deze ontginning van de heide wordt gedocumenteerd met historische kaarten en oude foto’s.

Het Pijnven is steeds een plek geweest waar nieuwe bosbouwmethoden werden uitgetest. Daarom weerspiegelt het gebied in feite ruim 100 jaar aan visie en beleid binnen de bosbouw. Het groene hart van Bosland evolueerde van monotone, op massaproductie gericht dennenbos naar een duurzaam beheerd bos dat kwaliteitshout oplevert, en waarbinnen ook plaats is voor ‘reuzen’ in het bos.

Het resultaat van het onderzoek over Bosland en de andere gebieden kan je als PDF downloaden via Biodiversiteit Limburg