Mensen betrekken

Door mensen, en dan in de eerste plaats kinderen, meer bij het bos te betrekken, stellen de Boslandpartners de toekomst van dit mooie stukje natuur veilig.

Het beheer, onderhoud en de inrichting van natuur en bos zorgt ook voor tewerkstelling. Deels gaat het om arbeidskrachten van de partners, maar daarnaast worden ook aannemers en sociale werkplaatsen ingeschakeld.