Participatie

Gelet op de pioniersrol op vlak van onderzoek en ontwikkeling en geïnspireerd op de Metaforumnota ‘Forests 2011’, zoals gepresenteerd door de wetenschappelijke wereld tijdens het Internationaal Jaar van het Bos 2011, wordt aan de participatieve vleugel uit de organisatiestructuur van Bosland een wetenschappelijk overlegplatform of ‘Scientific Board Bosland’ toegevoegd. Hierin worden vertegenwoordigers uitgenodigd van onderzoeksinstellingen die actief zijn in de disciplines natuur, bos, ecosysteemdiensten, milieu-economie en eventuele andere domeinen die kunnen bijdragen aan of inspelen op Bosland als integraal, maatschappelijk open ruimteproject.