Studenten zetten hun eerste stappen in wetenschappelijk onderzoek in Bosland

04/10/2021

Project ‘Stille Waters doorgronden’ van het Provinciaal Natuurcentrum
Stille Waters zijn kleine, stilstaande waterelementen zoals poelen, vennen, vijvers, grachten, wadi’s en overstromingsplassen.
Stille Waters zijn van groot belang voor mens en dier. Denk maar aan directe of indirecte drinkwatervoorziening, bescherming tegen overstromingen, hitte of droogte. Je kunt er actief ontspannen of juist stilletjes van genieten. Ze hebben een positief effect op de mentale en fysische gezondheid.
Voor de natuur betekenen Stille Waters een belangrijk onderdeel van leef- en verbindingsgebieden. Er is geen leven zonder water.
Daarom startten partners uit de natuursector en het onderwijs het project "Stille Waters Doorgronden". Burgers, studenten, wetenschappers en beleidsmakers werken samen om de ecologische en chemische basiskwaliteit van stilstaande waterelementen in Limburg op te volgen.

Werkgroep ISIS vzw
Werkgroep Isis vzw organiseert interactieve natuureducatie voor leerlingen van het kleuter-, lager- en secundair onderwijs in natuur dichtbij school en voor gezinnen. Zo krijgen kinderen in hun directe leefomgeving natuurbeleving aangereikt. Door kinderen en jongeren interactief natuur te laten ontdekken, wekken we verwondering en bewondering op voor de natuur.
Daarnaast beheert de werkgroep ook nog diverse natuurgebieden in Noord-Limburg.

Het Dommelhuis
In Peer staat langs de kringwinkel Esmeralda aan de Steenweg Wijchmaal het toekomstige Dommelhuis in de steigers. In dit onthaalcentrum komen heel wat projecten rond natuur en landbouw. Gelegen aan het natuurgebied Mullemer Bemden zal het de Peerse poort vormen naar Bosland.