Opnieuw populatie prehistorische kopschildkreeftjes gespot in Bosland!

16/08/2022

Tijdens controle van een aantal stilstaande waters in Bosland half juli, werd door boswachters Ernesto Zvar  en Eddy Ulenaers opnieuw een populatie triopsen ontdekt in diverse poelen. Doctoraat student Vincent Dolmans (VUB) kwam met collega´s Eliza Van de Sande en Indra Saenen de poelen en de triopsen onderzoeken, met als doel de parameters te identificeren, die overleven in de poelen mogelijk maakt. Dit laatste is van belang voor de verantwoordelijke boswachters om de overleving van de soort te faciliteren en om andere poelen in het gebied te evalueren als habitat. Naast de triopsen werden ook nog alpensalamanders en de rugstreeppad  in de poelen aangetroffen. 

Een kopschildkreeftje kan tot 6 cm groot worden (hun imposante staarten niet meegerekend). De diertjes bestaan al 350 miljoen jaar. Ter vergelijking : de dinosauriërs ontstonden pas 225 miljoen jaar geleden, terwijl de aarde al ongeveer 4500 miljoen jaar oud is.


Kopschildkreeftjes komen vooral voor waar vissen niet overleven, aangezien die laatsten geduchte predatoren zijn. Ze ontwikkelen zeer snel aangezien ze in uitdrogende poelen leven. De slapende eieren starten te ontwikkelen onder de juiste omstandigheden van licht, warmte en water. De plas zit dan binnen weken vol met kreeftjes, die zelf ook weer eieren leggen. Ze prefereren  water met niet te lage PH, want hun kalkhoudend schild kan niet tegen het zuur.

Vragen? Opmerkingen? Mail naar: info@boslab.be