Tracker ontsluit route nachtzwaluw naar en tijdens overwintering in Afrika

23/05/2022

Doctoraatsthesis Michiel Lathouwers


Trekvogelsoorten zoals de nachtzwaluw zijn op verschillende tijdstippen in hun jaarlijkse cyclus afhankelijk van de milieuomstandigheden in verschillende geografische gebieden. Hierdoor zijn zij bijzonder kwetsbaar voor wereldwijde veranderingen die een potentiële oorzaak van hun achteruitgang kunnen zijn. In dit onderzoeksproject wordt gebruik gemaakt van moderne trackingtechnologieën om de migratiepatronen van Europese Nachtzwaluw vanuit Bosland te bestuderen.
Hierbij wordt de rol die landgebruik en klimaat spelen tijdens de migratieperiode, op tussenstopplaatsen en in overwinteringsgebieden onderzocht. Door deze kennis te combineren met scenario's van toekomstig landgebruik en klimaatverandering is het de bedoeling om te modelleren hoe trekvogelsoorten over lange afstand in de toekomst zullen worden beïnvloed door deze veranderingen.