Creatie van stapstenen kan de Peerse populatie van de zeer zeldzame knoflookpad versterken

21/11/2022

De knoflookpad is een zeer zeldzaam amfibie, die in Vlaanderen nog maar op een paar plaatsen voorkomt, waaronder Peer. Op de rode lijst van te beschermen soorten heeft de pad status ‘bedreigd’. De gemeente Peer  adopteerde de knoflookpad in het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten’ sinds 2007.
NatuurPunt Peer creëerde op twee van hun percelen zogenaamde ecologische stapstenen. In de omgeving van deze locaties zijn nog oorspronkelijke populaties aanwezig, hetgeen o.m. aangetoond werd door Robert Van Dingenen in een uitgebreide veldstudie.
Ecologische stapstenen zijn kleine oppervlaktes geschikte habitat,  die het voor specifieke soorten mogelijk maakt om zich doorheen het landschap van het ene natuurgebied naar het andere te verplaatsen. Voor de overleving van een soort is dit een zeer belangrijke maatregel: het laat toe om inteelt te vermijden.
Daar waar de paddentrek grotere wegen passeert (bijvoorbeeld de N73) wordt door NP Peer jaarlijks  een paddenoverzet georganiseerd.

De knoflookpad is een nacht actieve padachtige kikker uit de familie knoflookpadden, die 5 tot 7 cm kan worden. De knoflookpad heeft een wat gedrongen uiterlijk en is te herkennen aan de sterk uitpuilende ogen met een oranje iris en een verticale pupil. Een duidelijk herkenningskenmerk is de harde en scherp gerande graafknobbel aan de hiel van de achterpoten, waarmee deze pad zich snel in het zand kan ingraven.
De larven van de Knoflookpad kunnen een totale lengte van 10 tot 18 cm bereiken. De Knoflookpad dankt zijn naam aan een lichte lookgeur die de padden kunnen afscheiden. Bij een gevoel van bedreiging  produceert de knoflookpad een straal urine.

Onderzoek naar knoflookpad door Robert Van Dingenen
In 2018 plaatsten Robert en medewerkers van NatuurPunt Peer een vast scherm rond een poel in de buurt van de Resterheide, waarvan bekend was dat er een populatie knoflookpadden aanwezig is. Er werden ook emmers ingegraven om de amfibieën op te vangen. Van  23/03 – 20/04/2018 werden deze emmers dagelijks gecontroleerd.

Resultaten
Gedurende de observatieperiode werden er 8 soorten amfibieën gevonden waaronder 37 Knoflookpadden (23 ♂ + 14 ♀), 11 Kamsalamanders (6 ♂ + 5 ♀), 19 Rugstreeppadden (17 ♂ + 2 ♀), 95 Gewone padden (64 ♂ , 28 ♀ + 3 juv), 102 Alpenwatersalamanders (17 ♂ + 85 ♀), 33 Kleine watersalamanders (8 ♂ + 25 ♀), 6 Bruine kikkers (1 ♂, 3 ♀ + 2 juv) en 2 Groene kikkers (1 ♂ + 1 ♀).


Foto´s paddenonderzoek : Robert Van Dingenen