Op verkenning in het Arboretum van Wijchmaal (Peer)

13/08/2021

Het arboretum

Het Arboretum van Peer is 3,2 ha groot en bestaat uit 3 delen (een noordelijk deel, het eikenarboretum en een zuidelijk deel), ingedeeld op basis van het landschappelijk uitzicht en de aanwezige infrastructuur.  Het Arboretum valt binnen het Resterheide gebied.
Vroeger was dit een heidegebied met voedselarme stuifzanden. Om deze stuifzanden vast te leggen werd er massaal grove den aangeplant. Dit werd gedaan om de omliggende akkers te beschermen tegen overstuivingen. Op het einde van de 19de eeuw werd het bos economisch beheerd om zoveel mogelijk naaldhout te oogsten voor verkoop.
In de volgende fase van het bos werd deze beheerd als proefbos. Binnen het bos werden er zowel naald- als loofbomen aangeplant om te kijken of deze niet nog sneller voor opbrengsten konden zorgen op de voedselarme zandgronden. De eerste aanplantingen hiervan werden uitgevoerd in 1907. Het noordelijke deel werd meer dan het zuidelijke deel gebruikt als proefbos. Daardoor komen er in het noordelijk gedeelte meer speciale boomsoorten voor. De twee delen worden gescheiden door een klein, aaneengesloten bosperceel Corsicaanse den.
Het eikenarboretum werd in 2006 aangeplant door leerlingen van het begeleidingscentrum Sint-Elisabeth. Initiatief hiervoor lag bij de gemeente Peer naar aanleiding van de inrichting van het bosleerpad.

Resultaat onderzoek

Op basis van zijn uitgebreide inventarisatie stelt Jelle 4 potentiële beheer scenario’s voor, die verschillen wat betreft ambitieniveau en kosten. Het eerste scenario focust op het basisonderhoud en de verbetering van de begeleiding van recreanten aan de hand van extra borden. Bij het tweede scenario worden de recreatieve mogelijkheden uitgewerkt: aanleg van nieuwe wandelpaden met een nieuwe infrastructuur. Het derde scenario werkt het ecologisch aspect uit waarbij de aanwezige habitat voor organismen worden geoptimaliseerd. Er worden extra beschuttingsplekken gecreëerd en aan mantelzoomontwikkeling gedaan. Tenslotte zorgt het vierde scenario voor een maximale uitwerking door de combinatie van de recreatieve en ecologische aspecten. Het is aan het ANB en de gemeente Peer om te beslissen hoe er verder gegaan wordt.

Meer weten

Fiche