Oude kastanjeboom in het HOBOS in de picture via 3D laserscanning techniek

31/05/2022

Bio-ingenieur Tom Verhelst en Professor Kim Calders (Cavelab, UGent) gebruikten Terrestrial Laser Scanning (TLS) om een 3-dimensionaal beeld te maken van een prachtige oude kastanjeboom in het HOBOS (Bosland). Deze techniek kan worden ingezet om de bovengrondse biomassa in te schatten van oudere en complexe bossen in Vlaanderen, hetgeen belangrijk is voor het monitoren van de klimaatmitigatie.

Het opvolgen van de klimaatverandering vereist het maken van een accurate schatting van bovengrondse biomassa, wat cruciaal is voor het monitoren van de koolstof opslag in onze bossen. Op basis van deze gegevens zorgt het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - het orgaan van de Verenigde Naties voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering – dat beleidmakers over de meest actuele en relevante informatie rondom klimaatverandering kunnen beschikken.

 

 

Niet-destructieve biomassa schattingen gebeuren doorgaans via allometrische modellen- gebaseerd op boomdiameter en hoogte-, die vooral ontwikkeld werden voor intensief gemanagede houtproductiebossen. Deze modellen zijn gebaseerd op kleine homogene datasets en kunnen grote fouten geven wanneer ze toegepast worden op bossen met een grote structurele diversiteit, met oude bomen, liggend en staand dood hout, hakhout of asymmetrische kronen.
Met behulp van de Terrestrial Laser Scanning techniek kunnen individuele bomen en dood hout nauwkeurig gemeten worden. Door een groot aantal metingen te doen in niet gemanagede bossen in Vlaanderen, kunnen de nodige gegevens verkregen worden om de oude allometrische modellen te vernieuwen en verbeteren. Door deze nieuwe modellen vervolgens te combineren met de Vlaamse bos inventaris data (VBI) kan de koolstof opslag in onze bossen meer accuraat berekend worden.

Deze metingen maken deel uit van een grotere meetcampagne in de UK en Europa voor het BEAMS-project in samenwerking met Climate Solutions Exchange.

Wat doet een laserscanner?
Bij Terrestrial Laser Scanning worden alle objecten in de omgeving (tot honderden meters) van het instrument gescand. De laserscanner stuurt met hoge snelheid laserpulsen uit onder een veranderende verticale en horizontale hoek tot het volledige zichtbare oppervlak 360° rond bedekt is. Wanneer deze pulsen botsen met een hindernis –bijvoorbeeld een boom- reflecteren zij terug richting de scanner. Door de verstreken tijd te bepalen tussen de uitgestuurde en terugkomende pulsen, kan de afstand tussen scanner en de ´hindernis´ berekend worden. Elk punt dat gescand wordt zal naar een pixel omgezet worden met gekende x-, y-, z- en reflectiewaarde (intensiteit). Het resultaat is een puntenwolk van miljoenen punten die de vorm/structuur van de ‘hindernis’ zeer precies weergeven. Een laserscanner is niet-destructief.