FORBIO Bosland in kaart gebracht met 3D laserscanning technieken

03/08/2021

Wat doet een laserscanner?
Met 3D laserscanning worden objecten in de omgeving (tot honderden meters) van het instrument gescand. Een laserscanner is een apparaat dat met hoge snelheid laserpulsen uitstuurt onder een veranderende verticale en horizontale hoek tot het volledige zichtbare oppervlak 360° rond bedekt is. Voor elke puls wordt de afstand berekend tussen scanner en de ´hindernis´ door de verstreken tijd te bepalen tussen uitgestuurde en ontvangen puls (reflectie op ´hindernis´). Elk punt dat gescand wordt zal naar een pixel omgezet worden met gekende x-, y-, z- en reflectiewaarde (intensiteit). Het resultaat is een puntenwolk van miljoenen punten.
Naast de lasermeting worden tegelijkertijd ook fysieke opnames (foto´s) gemaakt, zodat ook een visuele beoordeling naast de lasermeting gelegd kan worden. Op deze manier wordt een zeer grote hoeveelheid data gecreëerd, die via geautomatiseerde data-analyse met gespecialiseerde programma´s omgezet wordt in bruikbare gegevens om de onderzochte bosecosystemen te beoordelen. Dit resulteert onder andere in verticale profielen over de 3D verdeling van bladeren, takken en stammen, die ons een zeer nauwkeurig beeld geven over de structuur van de vegetatie. 
Door dit op een groot aantal specifieke plaatsten te doen, kan een goed beeld gekregen worden van de ontwikkeling van de ecosystemen in deze jonge FORBIO bosaanplantingen.

 

Achtergrond informatie 

Doelstelling Doctoraat Mengxi Wang

FORBIO site