2B Connect lokt 50 nieuwsgierigen naar Bosland

20/06/2018

Op het Kristalpark in Lommel vond op dinsdag 19 juni een Groensafari plaats in het kader van het Interreg-project 2B Connect: Bedrijven en Biodiversiteit. Uit heel Vlaanderen en Nederland kwamen diverse bedrijven, tuinontwerpers, landschapsarchitecten, medewerkers van regionale landschappen,… om kennis te vergaren rond biodiversiteit op bedrijventerreinen.

In de voormiddag vond een plenair gedeelte plaats waarin specifiek voor stad Lommel werd toegelicht hoe de evolutie van projecten en maatregelen vanuit het beleid hebben geleid tot de natuur die we vandaag de dag terugvinden op de bedrijventerreinen. Onder andere de planologische ontwikkelingen voor de bedrijventerreinen, de omzetting van groenvoorschriften in de praktijk en de robuuste natuurverbindingen kwamen aan bod. Daarbij werd ook de nodige aandacht besteed aan de leefbaarheid van economische ontwikkelingen en hoe de bedrijvenorganisaties gegroeid zijn in het natuurverhaal. Verder werd ook de belangrijke rol van Bosland als bestuurlijk orgaan en overkoepelde coördinator benadrukt. Tot slot was er aandacht voor maatschappelijk ondernemen en werd de Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit van de Vlaamse Overheid toegelicht.

Het plenaire gedeelte werd afgesloten met een boeiend debat tussen economie (gemeenteniveau en individuele bedrijven), ecologie (ANB, De Vlinderstichting), planologie en praktijk (coördinator 2B Connect, groendienst).

Na de middag konden de deelnemers kiezen uit 2 terreinbezoeken. Met de fiets was het mogelijk het natuurnetwerk doorheen het industriegebied Kristalpark te Lommel te ontdekken. Ecologische groeninrichtingen bij enkele bedrijven en op eigendom van stad Lommel alsook het resultaat van planologische voorschriften in de praktijk werden onder de loep genomen. Tot grote vreugde werd talrijke eerder zeldzame fauna en flora waargenomen op het industrieterrein. Via een busrit was het mogelijk het industrieterrein Nolimpark te Overpelt te bezoeken. Het inpassen van ecologie en groenbeheer in de bedrijfsvoering op een reeds ouder industrieterrein werd hier bestudeerd. Ook hier waren groeninrichtingen bij enkele grote bedrijven en op eigendom van de gemeente Overpelt het onderwerp.

De organisatie is er zeker van dat deze (opleidings)dag leidde tot verrassende inzichten en nieuwe hoop en dat de terreinbezoeken een voorbeeldbron van inspiratie vormen.

Meer info:
https://www.2b-connect.eu/
https://www.2b-connect.eu/downloads
https://www.lne.be/green-deal-bedrijven-en-biodiversiteit