Vegers voor vlinders

28/11/2022

Het project ´Vegers voor vlinders´ van de Werkgroep ISIS vzw (Peer) is in de eerste plaats een educatief natuurproject voor schoolkinderen, maar ook zoveel meer.
De jongeren (10-12 jaar) leren op een zeer creatieve manier over het geschiedenis en het belang van de heide, over biodiversiteit en de noden van onze heidefauna zoals de heivlinder, boomleeuwerik, nachtzwaluw en over het heidebeheer dat nodig is om aan die noden te voldoen. Hiervoor worden  ze uitgedaagd om in de rol van de heivlinder te kruipen en zelf te ervaren wat dat betekent.
Het ´Vegers voor vlinders´ programma wordt verzorgd voor scholen in Noord-Limburg, o.a. voor de Zandkorrel van Hechtel-Eksel door gids Henri Theunissen aan het Bosmuseum in het Pijnven (Foto´s).

Naast de natuureducatie leren de kinderen in het ´Vegers voor vlinders´ programma ook over klassieke ambachten en het verschil tussen Noord en Zuid. In dit kader wordt het leven van straatkinderen, kinderarbeid en eerlijke handel al spelenderwijze uitgelegd.
Rode draad hiervoor is het in elkaar knutselen van een borstel met de wortels van het pijpenstrootje, die de leerlingen zelf gaan uitsteken. Pijpenstrootje is een fors gras dat op de heide bloeit. Faunavriendelijk beheer van de heide betekent o.m. er zorg voor te dragen dat er tussen de heide open plekken blijven, bijvoorbeeld door het pijpenstrootje gedeeltelijk te verwijderen. De vezelige wortels van dit gras kunnen dienen als haar van de borstel.
De leerlingen maken ieder zelf een borstel op de ´oude´ manier en de vergelijking wordt gemaakt met kinderarbeid waarmee commercieel verkrijgbare borstels gemaakt worden, waardoor de prijs zo laag gehouden kan worden.

De Heivlinder is een zeldzame middelgrote vlinder van 21-25 mm. De bovenkant van de vleugels is grijsbruin met een brede oranje band. Als ze zitten te zonnen met gesloten vleugels op een kaal stuk zand, zijn ze bijna niet te zien. De Heivlinder staat op de rode lijst en er is een SoortenBeschermings Programma voor gedefinieerd (Agentschap Natuur en Bos).
Voor de Heivlinder -maar eigenlijk voor alle heidefauna- is structuurvariatie in het landschap en een rijke lokale structuur belangrijk. De Heivlinder moet op korte afstand van elkaar volgende elementen terugvinden: snel opwarmende open plekken, boompjes als herkenningspunt en voor schaduw, nectar als voedsel voor de vlinder en schapengras of buntgras als voedsel voor de rups.

Werkgroep Isis vzw organiseert interactieve natuureducatie voor leerlingen van het kleuter-, lager- en secundair onderwijs, in de natuur dichtbij school, en voor gezinnen. Zo krijgen kinderen in hun directe leefomgeving natuurbeleving aangereikt. Door kinderen en jongeren interactief natuur te laten ontdekken, krijgen ze verwondering en bewondering voor de natuur. Daarnaast bezit de werkgroep ook nog diverse natuurgebieden in Noord-Limburg, vooral in de A beek en Dommelvallei.