Hier wordt gewerkt aan natuur: stuifduinherstel in Bosland

26/05/2022

De bossen werden destijds ten nadele van heideterreinen en stuifzand geplant als productiebossen voor de mijnen, waarbij er weinig tot geen variatie zat in de boomsoorten. Om de oorspronkelijke en unieke begroeiing en fauna terug te herstellen, werd een stuk landduin ontbost, hetgeen er voorlopig zeer kaal uitziet. Het is de bedoeling dat de zaadbanken, die nog steeds aanwezig zijn in het zand, op termijn de landduin zijn oorspronkelijk uitzicht gaan teruggeven. Hierdoor zou de bijhorende fauna zoals de nachtzwaluw, de boompieper, de boomleeuwerik, de groene zandloopkever, de gladde slang,  de levendbarende hagedis, het groentje en de heivlinder de duinen hopelijk terug gaan bevolken. Deze landduin wordt via corridors verbonden met andere landduinen in het gebied, zodat er ook DNA uitwisseling kan plaatsvinden tussen de populaties van de verschillende gebieden. Dit laatste is zeer belangrijk om inteelt, en daardoor soortverzwakking, te beperken.