Wetenschappelijke raad van start

21/03/2016

Een eerste kennismaking met BosLAB

Bosland is een thuis voor bijzondere natuur en landschappen en er werd intussen een traditie uitgebouwd van samenwerking rond hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Hiermee heeft het gebied ook op internationaal niveau reeds hogen ogen gegooid. Het maakt bijvoorbeeld deel uit van het mondiaal TreeDivNetwork. Onder de noemer BosLAB willen de initiatiefnemers van de reeds lopende onderzoeken ervoor zorgen dat de samenwerking met universiteiten en wetenschappelijke instellingen verder geprofessionaliseerd wordt.

Community of Scientists als voedingsbodem voor samenwerking

Tijdens deze eerste bijeenkomst geven vandaag een korte voorstelling van de lopende en geplande onderzoeksprojecten. Door elkaar te informeren over lopende projecten in het gebied kunnen we met deze board op zoek naar mogelijkheden tot uitwisseling, bijkomende samenwerking en nieuwe initiatieven.

Ontdek het bos van de toekomst

Waar Bosland vandaag de dag aantrekkelijk wordt gemaakt voor bezoekers door een aanbod van recreatieve netwerken kijkt BosLAB naar een andere manier om mensen het bos in te krijgen. Wetenschapstoerisme waarin de bezoekers worden betrokken bij de werking van het ‘high-tech’ groen en kennis kunnen maken met het bos en het bijzondere leven erin door een wetenschappelijke bril. 

BosLAB werd in het leven geroepen als platform voor het wetenschappelijk onderzoek in het bos, maar dit wil niet zeggen dat het volledig los te koppelen valt van de toeristische werking. In het geval van het TreeDivNetwork is de site in Bosland, de FORBIO-site in het Pijnven, zelfs opengesteld aan de bezoekers. De wandellussen en het fietsroutenetwerk lopen langs deze waar de beheerders en wetenschappers samen vertellen over duurzaam bosbeheer en bosomvorming.