Europese Commissie looft samenwerkingsverband Bosland

28/10/2016

Het samenwerkingsverband Bosland, dat zich over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt uitstrekt, bestaat 10 jaar. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid organiseerde daarom een internationaal symposium.

Op het symposium werden de resultaten van 10 jaar Boslandwerking voorgesteld en werd bekeken welke kansen zich aandienen voor de toekomst. Betrokkenen lieten zien hoe Bosland bijdraagt aan een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling, vertrekkend vanuit de natuurwaarden. Daarnaast kwamen ook inspirerende Europese voorbeelden aan bod. 

Humberto Delgado Rosa, Director for Natural Capital at DG Environment van de Europese Commissie was alvast vol lof en noemde het Boslandmodel 'innovatief en succesvol, en een model voor andere samenwerkingsverbanden binnen de EU'.

Het volledige artikel vindt u hier