Bosland´s Pijnven als casestudy voor insecten biodiversiteit en biomassa metingen

24/08/2021

Voor het onderzoek plaatste Ward 10 lichtvallen 3 keer per week op 2 m hoogte  in 5 verschillende habitatten in de omgeving van het Pijnven gedurende de zomermaanden. Tijdens eerdere studiebezoeken werden lichtvallen op diverse hoogtes geplaatst in 5 verschillende habitatten die door de nachtzwaluw werden gebruikt, namelijk de biotopen: duinherstel, begroeide bospaden met gras, bos, heideherstel en vallei (2013). Acht van deze locaties worden in dit onderzoek opnieuw bemonsterd; de boslocatie werd vervangen door een locatie op een scheiding tussen een intensief landbouwgebied en een soortenrijk schraal grasland (Vriesput). Het resultaat van de eerdere metingen werd als vergelijking gebruikt bij het recente onderzoek. Op deze manier kan de evolutie in biomassa en biodiversiteit als functie van de tijd bepaald worden.
Op basis van de huidige metingen lijkt het erop dat er een significante terugval is van het insectenbestand in Bosland. Hetgeen ook al waargenomen werd in Nederland en in Duitsland.

Maar:  meer onderzoek over langere tijd is nodig om te bepalen hoe snel deze terugval verloopt. De accuraatheid van de metingen zou verhoogd kunnen worden door het modelleren van de biomassa als functie van het weer, het maanlicht en de wolkenbedekkingsgraad.