Opnieuw terrein gewonnen op de reuzenbalsemien in de Dommelvallei

04/07/2022

Waar de reuzenbalsemien groeit, worden andere planten verdrongen. Daardoor vormt hij een grote bedreiging voor de biotopen en bijhorende dieren in de Dommelvallei, en dus een  bedreiging voor de biodiversiteit.
Net als vorige jaren wordt er veel aandacht besteed aan de bestrijding van deze invasieve exotische plant. Arbeiders van de Winning doen hier zeer goed werk op verzoek van ANBĀ“s  boswachter Pat Schuurmans.

 De Reuzenbalsemien, opvallend door zijn doorzichtige stengels, die er vlezig uitzien, krijgt grote rood tot paars kleurende bloemen. De plant kan tot 2m hoog worden. Ze is van oorsprong afkomstig uit de Himalaya en India.  Je kunt ze vooral vinden naast beken en rivieren en in natte graslanden. Het zaad, dat door de plant wordt weggeslingerd en zich zo verspreidt, wordt ook door het water, mens en dier meegenomen, waardoor de uitbreidingskans van de soort nog groter wordt.

Deze invasieve exoot zorgt wel voor veel eten voor de bijen, vooral in de nazomer, maar plant zich zo massaal en razendsnel voort dat hij de inheemse bloemen overwoekert en geen enkele kans geeft. Bovendien is de reuzenbalsemien in staat om bestuivers als hommels en bijen zodanig sterk aan te trekken dat inheemse planten minder bezocht worden. Onze inheemse planten ervaren hierdoor een lagere bestuiving en vervolgens een lagere zaadvorming. Daarnaast sterft de plant in de herfst volledig af. Dit heeft een kale oever tot gevolg, die zo erg gevoelig wordt voor erosie en afkalving.

Bestrijding
Reuzenbalsemien kan men eenvoudig bestrijden door het handmatig uittrekken van de planten alvorens de vruchten gevormd worden. Men werkt best een volledige zone af van stroomopwaarts naar stroomafwaarts. Nazorg is de jaren nadien ook essentieel. Het is verder zeer belangrijk om vestiging van nieuwe populaties snel op te merken en te verwijderen vooraleer deze zich uitbreiden.