Goed gedefinieerde bosexploitatiewegen verminderen impact van bosontginning

21/09/2021

Hout is een belangrijke hernieuwbare grondstof voor Vlaanderen. Voor Bosland is er een lange termijnvisie houtproductie opgesteld, waarbij houtkap uitgewerkt werd op basis van bosontwikkeling en houtopbrengst. Deze houtkap gebeurt onder het toeziend oog van de Forest Stewardship Council (FSC).  Het FSC label is het enige label in zijn soort dat ondersteund wordt door milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace.


Stage Jolan
In zijn stage stelde Jolan een set van bosexploitatie kaarten op. Deze kaarten geven aan waar de machines in het bos mogen rijden en waar het hout mag worden gestockeerd. Door de machinebewegingen te beperken qua aantal locaties, wordt de impact zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze kaarten houden rekening met de recreatie gebieden en de locaties  van de nutsleidingen.  De bosexploitanten dienen zich op de aangeduide wegen te begeven en de kaarten laten de bosbeheerders  toe de navolging te controleren.