Boswachters experimenteren met software en geode voor een betere locatiebepaling en eenvoudigere informatie-uitwisseling

30/01/2023

In een natuurlijke omgeving zoals bossen of heide is een precieze locatiebepaling op het terrein vaak moeilijk. Bepaalde beheerswerken, zoals de aanplant van kloempen (dit zijn mini-verjongingsgroepjes bestaande uit minimum 20 tot 30 jonge zaailingen), het aanleggen van uitrijpistes in een bos, het bepalen van afstanden en oppervlaktes van te maaien percelen, kunnen dan een uitdaging zijn.
Het verzamelen van veldgegevens is over het algemeen een tijdrovende bezigheid, zeker als je hiervoor nog niet over de juiste hulpmiddelen en software beschikt. Vaak moet er dan  eerst op papier gewerkt worden en kan deze informatie pas later gedigitaliseerd worden in een Geografisch Informatie Systeem (GIS).
De boswachters experimenteren nu in Bosland met een toestel (geode) dat de precieze locatie (tot op een meter nauwkeurig) met behulp van satellietverbindingen kan bepalen. Met het gekoppelde tablet met GIS-applicatie (Qfield, Mapit…) kan deze informatie onmiddellijk op het terrein verwerkt en opgeslagen worden. Deze data zijn bovendien ook meteen via de cloud beschikbaar voor collega boswachters, zodat de uitwisselbaarheid van informatie bij ziekte of afwezigheid beter opvangen kan worden.