Samen staan we sterker voor een duurzame toekomst voor ons Nationaal Park Bosland

19/02/2024

Met het oog op diverse bedreigingen zoals habitatverlies, invasieve soorten, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en klimaatverandering, streven we ernaar om het Nationaal Park Bosland, zijn natuurlijke schoonheid en biodiversiteit maximaal te beschermen.
Dit vraagt om extra aandacht en inzichten voor duurzaam beheer en behoud. Dankzij het  engagement van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in het Europese SELINA-project, hebben we onlangs kunnen deelnemen aan een boeiende workshop in Leiden.
Met experts en beleidsmakers uit 27 EU landen, Noorwegen, Zwitserland, Israël en het Verenigd Koninkrijk, hebben we gesproken over hoe we onze natuur nog beter kunnen beschermen. Het doel is om het Nationaal Park Bosland slim te beheren, waarbij de waarde van het bos voor iedereen begrijpelijk gemaakt kan worden en dat natuuroptimalisatie toelaat. Denk hierbij aan het behouden van biodiversiteit, het zorgen voor schoon water, duurzame houtproductie en het mogelijk maken van recreatie voor ons allemaal.
Het SELINA-project loopt nog een tijdje door (Juli 2022–2027) en we zijn enthousiast over de kansen die het project biedt om ons prachtige nationaal park te beschermen en te koesteren. We kijken uit naar verdere samenwerking met alle betrokkenen om dit te realiseren!

Meer weten
Het  Europese project SELINA heeft tot doel de kracht van trans-disciplinaire kennisdeling te benutten om richtlijnen te bieden voor de bescherming, het herstel en het duurzame gebruik van onze omgeving. De aanpak van SELINA omvat het betrekken van diverse belanghebbenden en sectoren, zoals publieke en private domeinen, bij het nemen van op bewijs gebaseerde beslissingen over biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten.
Het project is gestructureerd rond verschillende demonstratieprojecten, die concrete voorbeelden bieden van hoe kennis over biodiversiteit en ecosysteemdiensten kan worden toegepast in besluitvormingsprocessen. Deze projecten zijn verdeeld over verschillende clusters en sectoren, zoals landbouw, waterbeheer, bosbouw, en ruimtelijke planning.
Het SELINA-project omvat ook workshops en bijeenkomsten waar stakeholders samenkomen om te discussiëren over de implementatie van biodiversiteit en ecosysteemdiensten in besluitvorming. Het richt zich op het ontwikkelen van richtlijnen en ondersteuning voor zowel publieke als private demonstratieprojecten, met een focus op participatie en het betrekken van belanghebbenden bij het proces.

https://project-selina.eu/