Bosland gaat voor natuurvriendelijke bedrijventerreinen

12/04/2016

De komende drie jaar zullen de Boslandpartners samen met Nolimpark en de bedrijven Sibelco en VBM hun industrieterreinen groener inrichten om de lokale natuur alle kansen te geven. Daarvoor krijgen zij 350.000 euro steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 133.000 euro van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit initiatief kadert in het grotere Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden.

Een vervolg voor het vlinderproject

In 2014 startte de stad Lommel samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Lommelse Ondernemersclub (LOC) het vlinderproject ‘Lommelse ondernemingen geven kleur aan de stad’. “Het enthousiasme voor het vlinderproject was zo groot, dat het logisch leek hier een vervolg aan te breien met de andere Boslandgemeenten,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven.

De kans bood zich aan in de vorm van het Europees Interreg-project 2B Connect dat zich uitspreidt over het ganse grensgebied Vlaanderen-Nederland. 2B Connect geeft een rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur doorheen stedelijk gebied. De nadruk van het project ligt op samenwerking met en tussen bedrijven.

Binnen 2B Connect neemt Bosland deel als casus. De Boslandpartners werken de komende drie jaar samen met Nolimpark, Sibelco en vervoersmaatschappij VBM om de industriegebieden en KMO-zones binnen Bosland duurzaam te vergroenen. De casus ontvangt hiervoor 350.000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en 133.000 euro van ANB.

Bouwen aan een euregionale natuurverbinding

Bedrijf VBM in Lommel gaat als eerste aan de slag en zal haar terrein in 2016 omvormen tot een heidebiotoop ten voordele van tal van planten- en diersoorten uit de omgeving. CEO Luc Jullet van Hansea (het moederbedrijf van VBM) vertelt: “Ons bedrijf besteedt veel aandacht aan de duurzame inrichting van haar bedrijfssites. Zo wordt hemelwater opgevangen als waswater voor de bussen, en investeren we in een groen voertuigenpark. De toetreding tot dit project om onze groenvoorziening ecologisch in te richten was een logische keuze.” Naast VBM en Sibelco, zullen ook andere bedrijven binnen de drie Boslandgemeenten aangemoedigd worden om hun groenvoorziening natuurgericht in te vullen.

“De projectresultaten zullen een cruciale bijdrage leveren aan het tot stand komen van een belangrijke euregionale natuurverbinding, die in het ontsnipperingsplan Bosland werd opgenomen.” zegt Adjunct-Directeur Gebiedsgerichte Werking en Relatiebeheer van ANB, Dries Gorissen, “Dankzij de EFRO-steun kunnen we die plannen sneller realiseren. Omdat het Interreg-project 2B Connect zich uitspreidt over het ganse grensgebied Vlaanderen-Nederland, kunnen we bovendien ruimer gaan en verder aansluiting zoeken binnen de aanpalende provincies Antwerpen en Noord-Brabant.”

Interreg project 2B Connect helpt bedrijven in de grensregio

Drie jaar lang, tot december 2018, zetten 19 partners in de grensstreek België-Nederland zich binnen het Interreg-project ‘2B Connect’ in voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Meer dan 70 bedrijven in deze regio zullen hun terreinen groener inrichten zodat de lokale natuur alle kansen krijgt. Daarnaast reikt het project verschillende instrumenten aan om ook andere bedrijven te helpen werken aan biodiversiteit. “Groeninrichting van bedrijventerreinen biedt niet alleen kansen voor lokale dieren en planten, maar draagt ook bij aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en zorgt voor een aangename omgeving om te werken of te fietsen, in Limburg en daarbuiten” besluit Gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove.