Levert wetenschappelijke samenwerking nieuwe inzichten op voor het behoud van de Europese nachtzwaluw in Bosland?

04/11/2021

Voor deze wetenschappelijke ´kruisbestuiving´ werd de gezamenlijke kennis benut van boswachter Eddy Ulenaers, prof. Wouter Maes (Bio-ingenieurs Universiteit Gent, specialiteit: remote sensing), postdoc Ruben Evens (gedragsbiologie Universiteiten Hasselt-Antwerpen, specialiteit: nachtzwaluw tijdens het broedseizoen) en doctoraat student Michiel Lathouwers (Ecologie Universiteiten Hasselt-Namen, specialiteit: migratiepatronen van nachtzwaluw).
Bekend is dat nachtzwaluwen vaak dezelfde plaats uitkiezen als nestplek, jaar na jaar en door diverse koppels. Vraag die hierbij bijvoorbeeld gesteld kan worden: hebben die broedplekken een bepaalde structuur- of thermische component waardoor ze steeds opnieuw gekozen worden?
Een andere vraag is gerelateerd aan de manier waarop de nachtzwaluw foerageert: de insecten worden ´s nachts gevangen wanneer nachtzwaluwen kijken naar de heldere hemel.  Zijn de ideale foerageerplekken verbonden met de driedimensionale structuur van het landschap en de vegetatie en de daardoor gecreëerde schaduwen en lichtrichtingen? Waarbij het licht zowel kan komen van astronomische lichtvervuiling (skyglow) als (het traject) van de maan. Hierbij kunnen de bewegingen van de nachtzwaluw zelf tijdens het foerageren zeer nauwkeurig gevolgd worden door middel van gps-trackers. Kunnen we door combinatie van tracking met remote sensing technieken nieuw inzicht krijgen in licht-gerelateerde gedragsbeslissingen van de nachtzwaluw?

Voor beide vragen werden ideeën/mogelijkheden gegenereerd om te onderzoeken via met drones gemaakte beelden (remote sensing).

Het ultieme doel is om de nieuw op te bouwen kennis -gebaseerd op een solide wetenschappelijke basis- toe te passen in behoud en beheer van de broed- en foerageer gebieden van de Europese nachtzwaluw.

Recent onderzoek nachtzwaluw

Recente publicatie nachtzwaluw