Nieuwe stap in nachtzwaluw onderzoek in Bosland

10/05/2022

Onderzoeksproject Ruben Evens
Nachtzwaluwen detecteren vliegende prooien visueel tegen een lichtere hemel tijdens periodes van
schemering of nachtelijk licht (vanaf een kwart maan). Fluctuaties tijdens de maancyclus beïnvloeden
de nachtelijke activiteit van nachtzwaluwen en kunnen bepalend zijn voor de tijdsbesteding van
activiteiten zoals foerageren, zingen en voortplanting.


Gezien de gevoeligheid van nachtzwaluwen voor subtiele veranderingen in het omgevingslicht is de
voorspelling dat kunstlicht (bijv. stedelijke hemelgloed ± 0.15 lux) de organisatie van hun gedrag en
dat van de prooidieren direct zal veranderen. Kunstlicht kan niet alleen de nachtelijke zichtbaarheid
van de prooidieren verbeteren door de omstandigheden tijdens maanverlichte nachten na te
bootsen ("grootschalig effect"), maar ook een verschuiving veroorzaken in de lokale aanwezigheid of
het roofdier-vermijdend gedrag van insecten ("lokaal effect"), wat weer van invloed kan zijn op het
ruimtelijk gebruik en het foerageersucces van de nachtzwaluwen.


In dit onderzoek worden de effecten van lichtvervuiling op (1) de tijdsindeling van de dagelijkse
activiteiten, (2) de flexibiliteit van het gedrag, (3) de uitdrukking van een seksueel geselecteerde
eigenschap en (4) de broedecologie van nachtzwaluwen nagegaan. Het algemene doel van deze
studie is een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van kunstlicht op individuele eigenschappen - en
op populatieniveau – door dit onderzoek te doen op locaties met diverse mate van lichtvervuiling (in
Bosland en 7 andere plaatsen in Europa)