Natuurliefhebber brengt fauna van het HOBOS in beeld : vogels (1)

20/03/2022

Zwarte specht

De zwarte specht komt voor in oudere bossen zoals het HOBOS. Zij hakken elk jaar een nieuw nest preferentieel in dikke loofbomen. De verlaten holtes kunnen dan in gebruik genomen worden door bosuilen, boommarters en vele andere soorten. Ze zijn schuw en vliegen snel weg zodra ze een mens waarnemen: zeker in het broedseizoen (start in maart) zouden de gebieden met rust gelaten moeten worden. De roffel van de zwarte specht is langzamer, langer en zwaarder dan dat van de grote bonte specht die . Foerageren doen ze graag in jong naaldhout waar ze op zoek gaan naar mieren (vooral houtmieren) maar ze eten ook larven van in dood hout levende kevers.

Kerkuil

De kerkuil bouwt zijn nest in kerktorens, schuren en andere gebouwen, zoals aanwezig op het HOBOS landgoed. Eens genesteld in een gebied verlaat de vogel zijn territorium niet snel meer. De kerkuil legt gemiddeld twee keer per jaar zo’n 4 tot 6 eieren. De moeder bewaakt het nest terwijl de vader voor de aanvoer van voedsel zorgt. De kerkuil in het HOBOS had in 2021 een 5-tal jongen. Opvolging gebeurt door de Kerkuil werkgroep van Natuurpunt.

Kruisbek

Deze vinkachtige vogel heeft een bek waarvan boven en onderbek elkaar kruisen. Zo'n snavel is een uiterst effectief gereedschap om zaden uit dennen- en sparappels te halen. Deze kwetsbare vogel houdt vooral van naaldbossen en gemengde bossen met lorken, dennen en sparren. Hij prefereert oude hoge bomen met een rijke voorraad zaadkegels.