Ook burgeronderzoek is belangrijk voor Bosland

19/08/2021

Waarom zijn vlinders belangrijk?

Vlinders spelen een belangrijke rol in de bestuiving van bloemen, met name bloemen die nectar produceren. Nectar is een belangrijk onderdeel van een dagvlinder´s dieet en zij fladderen zo van bloem naar bloem waardoor ze het stuifmeel- dat aan hun pootjes blijft kleven- verspreiden.
Een overvloed aan vlinders is vaak een indicatie dat een ecosysteem bloeit. Volwassen vlinders en rupsen zijn een belangrijke bron van voedsel voor andere dieren zoals vogels. In het geval van Bosland bijvoorbeeld voor de boomleeuwerik.
Vlinders zijn bijzonder gevoelig voor verandering van het klimaat. Wetenschappers controleren vlinders als een indicator naar tekenen van de bredere gevolgen van klimaatverandering, vooral naar het verlies van habitatten.  Dit is ook van belang voor die dieren die  vlinders op hun dieet hebben staan.

Meer weten

Het groentje 

Vlinders van Bosland