Basisschool de Schommel en Natuur en Bos zetten zich in voor verbetering van het klimaat en de biodiversiteit

10/03/2023

In het brongebied van de Molse Nete (Kattenbos Lommel) werd -in samenwerking met leerlingen van de Lommelse basisschool De Schommel- door Natuur en Bos 1,76 ha nieuw bos aangeplant. Voor de komst van de kinderen werden de plantgaten met een grondboor uitgegraven om het plantwerk te vergemakkelijken.

In een gevarieerd patroon werden Grove Den, Zomereik en Winterlinde in de grond gezet. Een rij cultuurpopulieren in het zuiden zorgt voor de nodige schaduw om het jonge plantsoen tijdelijk te beschermen tegen extreme warmte in de zomer. Rond de aanplant is er ruimte gelaten voor natuurlijke verjonging.

Van alle planten vangen jonge bomen het meeste CO2 op. Met meer bomen kan er dus  meer CO2 vastgehouden worden, wat helpt tegen de klimaatverandering. Met bomen wordt het ook minder snel te heet. Bomen verlagen de temperatuur door het parasoleffect van de kronen en het verdampen van water via de huidmondjes.

Door bomen te planten, geven we vogels, vleermuizen en insecten nest- en schuilplaatsen. De vogels en vleermuizen zorgen ervoor dat vervelende insectenplagen worden bestreden. Bomen leveren ook vruchten als voedsel voor vogels, nectar in hun bloemen voor insecten en de bladeren dienen als voedsel voor de rupsen van vlinders. Op deze manier kan de biodiversiteit verbeteren.

Meer weten

Zomereik krijgt pas eikels na een 40-tal  jaar. Eikels zijn giftig voor mensen, maar everzwijnen en gaaien zijn er verzot op. Vleermuizen en boommarters wonen graag in de boomholtes.

Winterlinde is een zeer goede nectarbron voor bijen en een waardplant voor het vliegend hert. Linde is een stooiselverbeteraar die in bijmenging zorgt voor het beter afbreekbaar maken van de dode, afgevallen bladeren. Hierdoor worden nutriënten gemakkelijker toegankelijk voor andere struik- en boomsoorten.

Van de Grove den zijn de vruchten eetbaar door dieren en de honingbijen zijn verzot op de bloemen.

Canadese Populieren vormen een thuis voor de populierenpijlstaart (de populierenpijlstaart is een bruine pijlstaart vlinder met een spanwijdte van 70 tot 92 millimeter) en de wielewaal.  Het geluid van de Wielewaal is bekender dan de vogel zelf. Ondanks de felgele kleur van de mannetjes, krijg je zelden te zien. Het zijn verborgen levende vogels die zich voornamelijk in de bovenste lagen van boomkronen ophouden. Het aantal wielewalen neemt nog steeds af.