Nolimpark gaat dit najaar van start met omvorming groen binnen Interreg project 2B Connect

30/08/2016

Nolimpark wordt de komende drie jaar omgevormd tot een nieuw groen industriepark. Dit initiatief kadert in het grotere Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden. Daarvoor heeft de intercommunale Nolimpark 120.000 euro voorzien, waarvan 50% steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het industrieterrein Nolimpark in Overpelt is één van de oudste industriegebieden van Limburg met een geschiedenis van meer dan 40 jaar. “Om het bedrijventerrein op infrastructureel vlak te actualiseren, te moderniseren en vooral ook groener te maken liet het directiecomité van het Nolimpark tussen 2010 en 2012 een revitaliseringstudie uitvoeren door studiebureau Arcadis. Dankzij het Europees project 2B Connect kunnen we vanaf dit jaar aan de slag om het onderdeel ‘groen’ in de praktijk uit te werken. Daarvoor heeft de intercommunale de komende 3 jaar 120.000 euro voorzien, waarvan EFRO de helft betoelaagt,” vertelt burgemeester en ondervoorzitter van Nolimpark, Jaak Fransen.

Vernieuwing van het groen

Vandaag zijn de aanplantingen in de bermen op verschillende plaatsen verouderd, verwilderd en in slechte staat. Bovendien heeft het plantgoed maar weinig natuurwaarde. Nolimpark zal daarom oude en versleten beplanting verwijderen. De laanbomen blijven zo veel mogelijk behouden, enkel de zieke bomen worden gerooid. Vervolgens worden het openbaar domein en de bufferzone Nolim-Noord onderhoudsvriendelijk heringericht om de netheid, de beleefbaarheid en de natuurwaarde van het gebied te vergroten. Ook de omwonenden van Overpelt-Fabriek zullen hiervan profiteren.
Het industriegebied wil niet alleen het uitzicht van het groen te verbeteren, het moet ook een thuis worden voor een aantal dier- en plantensoorten die zich goed voelen in de Kempen (planten zoals heide en brem, en dieren zoals geelgors, heivlinder, veldkrekel en wilde bijen). “Hiervoor werken we samen met Natuurpunt, de Imkersbond en het Agentschap Natuur en Bos. De vernieuwing van het groen komt er dankzij het Interreg-project 2B Connect. 2B Connect werkt de komende drie jaar aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden in Vlaanderen en Nederland en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden. Voor Nolimpark heeft Europa 60.000 euro veil, de andere 50% wordt gefinancierd door de intercommunale zelf,” zegt projectcoördinator Valérie Persoons.
Ook de bedrijven van Nolimpark leveren extra inspanningen om de aanwezige stukjes groen op een ecologische manier in te richten voor de lokale planten- en diersoorten. “We willen een goed voorbeeld stellen en maatschappelijk ondernemen. Industriegroep Noord (IGO) zal de overkoepelende rol spelen. We brengen de bedrijven bij elkaar en informeren hen over het project. Het is fijn dat de bedrijven vanuit het project 2B Connect ook groenadvies en ondersteuning zullen krijgen,” vertelt Carlo Dilissen, voorzitter van IGO.
“Voor de bufferzone Nolim-Noord worden participatiemomenten georganiseerd tussen de omwonenden, de gebruikers van het Nolimpark, de bedrijvenkoepel IGO, ELIA en het gemeentebestuur van Overpelt,” besluit schepen van Overpelt, Dirk Vanseggelen.

Natuurschakel binnen Bosland

De nieuwe ecologische groenvisie van Nolimpark komt ten goede van de natuur in Bosland. Bosland is omwille van zijn strategische ligging in Limburg op de grens met de provincies Antwerpen en Nederlands Noord-Brabant een belangrijk verbindingsgebied voor het realiseren van een functioneel Europees natuurnetwerk.