Inzet van drones tilt veldonderzoek naar een hoger niveau

27/07/2021

Drones bieden veel mogelijkheden om de verspreiding en groei van planten alsook het gedrag en de omzwervingen van dieren vanuit de lucht in kaart te brengen. Het kost veel tijd en moeite om deze observaties vanop de grond  in het bos te doen. Bovendien kan de multi-spectrale camera waarmee de drones worden uitgerust, beelden vastleggen die het menselijk oog niet kan waarnemen. Zo is bijvoorbeeld de nabij-infrarode opname een gevoelige maat voor de vitaliteit van de vegetatie. Vitale vegetatie reflecteert veel nabij-infrarood licht, gestreste vegetatie weinig.
De camera maakt tegelijkertijd opnames bij  6 verschillende golflengtes vanop 40 meter hoogte in een door de onderzoeker op voorhand gedefinieerd raster. Elke golflengte geeft specifieke informatie over de toestand van het bos en de bomen.  Op de FORBIO site werden zo al snel duizenden opnames gemaakt per uur.  Hoe je vanuit beeld vervolgens naar informatie komt, daar zit nog een hele wereld achter. Het begint bij de camerabeelden, daarna begint het proces om de beelden van de opnames te verwerken en te herkennen.

 

Achtergrond informatie

Doelstelling masterthesis Esther Tubbax

FORBIO site