Spinnenvereniging Arabel, Natuurpunt en ANB slaan handen in elkaar voor het behoud van de Lentevuurspin in Bosland

14/09/2021

De lentevuurspin is heel zeldzaam, ze komt slechts in acht Europese landen voor. Ze vertoeft liefst op droge, voedselarme zand- en heidegrond. Vrouwtjes en onvolwassen spinnen leven ondergronds, in een zelf gegraven holletje dat ze zorgvuldig aankleden met spinsel. Aan de ingang van de woonst bouwt de spin een klein, onopvallend, maar zeer stevig web om prooien te vangen.
In 2009 werd de lentevuurspin voor het eerst in ons land officieel gespot in Lommel. 113 jaar eerder werd de laatste officiële waarneming van een vuurspin voor België gepubliceerd, maar dat was een andere soort, nl. de herfstvuurspin. In België leeft deze mooie en intrigerende soort enkel nog in Lommel. Meteen werd er alles aan gedaan om de wereldwijd bedreigde spin de beste kansen te geven. Zo kocht Natuurpunt 50 hectare van de industriegrond waar de belangrijkste spinnenpopulatie leefde.
Sindsdien werden de spinnetjes geobserveerd en geteld door vrijwilligers.  Micro-beheermaatregelen gebeuren in overleg met ANB en bestaan er o.a. uit het regelmatig verwijderen van de opslag en een stabiele micro-habitat na te streven waardoor de soort zich verder kan ontwikkelen.

Onderzoek translocatie: Wetenschappelijke literatuur: o.a. Onderzoek in Engeland (Dorset)

Foto's door ©Mona Van Dousselaere en Bert Geeraerts