Zeldzaam Oehoe-nest ontdekt in Bosland

16/06/2024

In Bosland heeft boswachter Eddy Ulenaers een zeldzaam nest van een oehoe ontdekt. Dit verklaart meteen ook waarom er dit jaar geen jonge raven zijn gevonden. De oehoe, Europa's grootste uil, staat bekend om zijn indrukwekkende verschijning en is een geduchte concurrent voor andere roofvogels. Hun territoriumdrang is zo sterk dat ze vaak andere vogels, zoals raven, verdringen uit hun broedgebieden.

Rondom het nest heeft de boswachter veren gevonden van ransuilen, raven, eksters, houtduiven, buizerds en reisuiven, wat inzicht geeft in het gevarieerde dieet van de oehoe. Dit nest biedt een unieke kans om deze majestueuze roofvogel van dichtbij te bestuderen en meer te leren over hun gedrag en ecologie. Het is een zeldzaam voorrecht voor de natuur in Bosland, maar minder goed nieuws voor de lokale ravenpopulatie.

Boswachter Eddy Ulenaers is enthousiast over de ontdekking en hoopt dat deze bijzondere situatie bijdraagt aan een beter begrip van de complexe dynamiek in het bos.

Meer weten 

De oehoe broedt meestal in oude nesten van andere grote vogels of op rotsachtige uitsteeksels, waar ze één tot drie eieren legt. Beide ouders zijn betrokken bij de zorg voor de jongen, waarbij de moeder voornamelijk het broeden op zich neemt en de vader voedsel brengt. Het dieet van de oehoe is divers en bestaat uit vogels, kleine zoogdieren en soms reptielen, wat hun aanpassingsvermogen en jachtvaardigheden benadrukt.

Het territorium van een oehoe is behoorlijk groot en kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel en geschikte nestplaatsen. Gemiddeld beslaat het territorium van een oehoe ongeveer 15 tot 20 vierkante kilometer, maar in gebieden met minder voedsel kan het zelfs groter zijn, oplopend tot 40 vierkante kilometer of meer. Deze uitgestrekte territoria zorgen ervoor dat de oehoe voldoende jachtgebied heeft om zichzelf en haar jongen te voeden.

Gedragsmatig is de oehoe een nachtdier, actief tijdens de schemering en nacht, en rustend gedurende de dag. Ze staan bekend om hun krachtige en stille vlucht, evenals hun scherpe gehoor en zicht, wat hen tot effectieve jagers maakt. Oehoes zijn territoriaal en zullen hun gebied fel verdedigen tegen indringers, wat bijdraagt aan hun dominantie in bepaalde habitats. De ontdekking van dit nest biedt een fascinerend inkijkje in het leven van deze indrukwekkende roofvogel en de impact die ze hebben op hun omgeving.