In het Pijnven wordt stormhout lokaal en duurzaam hergebruikt

10/02/2023

De veelvuldige stormen van de afgelopen jaren zorgden ervoor dat talrijke bomen het natuurgeweld niet meer aankunnen en omvallen. De Pijnven beheerder -Agentschap Natuur en Bos- praktiseert voor het stormhout een lokaal en duurzaam hergebruik.  De pijnvenbossen zijn ook FSC gecertificeerd. 

Veel van de omgevallen bomen blijven ter plekke liggen, in functie van de biodiversiteit: dood hout brengt leven!
Daar waar de omgevallen bomen in de weg liggen of  het op een verantwoorde manier kan, worden de dikke, rechte stammen verzameld en op een tijdelijke opslagplaats gestockeerd. Wanneer er na enige tijd voldoende stammen zijn, worden deze ter plekke verzaagd -met een mobiele zaaginstallatie- tot  balken en planken van allerlei lengtes en diktes. Op deze manier wordt transport (energieverbruik) naar en aankoop van derden beperkt. 

De balken en planken  worden in Bosland gebruikt voor allerlei constructies. Zo werd er een mooie schuilplaats gebouwd in de recreatieve zone in het Pijnven en één zijde van de muur aan het voormalige Bosmuseum  is bekleed met dit lokaal hout.

Forest Stewardship Council
De bossen van het Pijnven zijn FSC (Forest Stewardship Council) gecertificeerde bossen. Hierbij wordt door een externe organisatie gecontroleerd of het bos wordt beheerd op een manier die ecologisch verantwoord, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar is. 

Dood hout brengt leven!
In een bos zijn niet alleen de levende bomen van belang. Ook dood hout is nodig voor talrijke planten, dieren, paddenstoelen en bacteriën die het als woonplaats of voedselbron gebruiken. Rottend dood hout is lang gezien als een teken van slordig bosbeheer. Dood hout is echter één van de belangrijkste factoren die de biodiversiteit van een bos vergroten.

Honderden soorten paddenstoelen en meer dan 1000 soorten kevers zijn betrokken bij het opruimen van hout. Larven van kevers, vliegen, muggen en rupsen van nachtvlinders voeden zich met het rottend hout. Larven en rupsen trekken wespen aan die houtkeverlarven gebruiken om er een ei in te leggen. Ook vogels zoals spechten worden aangetrokken door deze lekkernij.
De gangetjes die de larven in het hout maken, worden bewoond door bijen en wespen. Grotere holen in de stam worden door vogels, eekhoorns, boommarters en vleermuizen gebruikt om zich te nestelen. Deze trekken dan weer insecten aan die leven in en rond vogel- en zoogdierennesten.
Ook mossen en korstmossen gebruiken het dood hout als groeiplaats.
Met schat dat meer dan 40 % van alle soorten in het bos rechtstreeks of onrechtstreeks van hout leven.